Technikum Nr 1 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie

Technikum pięcioletnie – klasy kształcące w zawodach:

 • technik mechanik (matematyka)
 • technik ekonomista (matematyka)
 • technik informatyk (matematyka)
 • technik reklamy (j. polski)
 • technik organizacji turystyki (geografia)
 • technik spedytor (j. angielski)
 • technik budownictwa (matematyka)

* w nawiasach podano przedmiot rozszerzony

Sprawdź szczegóły kształcenia zawodowego na naszych kierunkach:

Cykl kształcenia trwa 5 lat. W trakcie cyklu uczniowie zdają egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe w poszczególnych kwalifikacjach przewidzianych dla danego zawodu. Po zakończeniu klasy piątej abiturient może przystąpić do Egzaminu Maturalnego, który umożliwia podjęcie studiów wyższych.

Szczegóły oferty kształcenia w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie na rok szkolny 2024/2025

Technik mechanik (symbol 311504):

 • Przedmiot rozszerzony – matematyka;
 • Języki obce:
  • j. angielski, j. niemiecki,
 • Kwalifikacje:
  • K1 – MEC.08 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;
  • K2 – MEC.09 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń;
 • Praktyki zawodowe – 8 tygodni

Technik organizacji turystyki (symbol 422104):

 • Przedmiot rozszerzony – geografia;
 • Języki obce:
  • j. angielski,  j. hiszpański;
 • Kwalifikacje:
  • K1 – HGT.07 Przygotowanie imprez i usług turystycznych;
  • K2 – HGT.08 Obsługa klienta oraz rozliczanie usług turystycznych;
 • Praktyki zawodowe – 8 tygodni

Technik informatyk (symbol 351203):

 • Przedmiot rozszerzony – matematyka;
 • Języki obce:
  • j. angielski, j. niemiecki;
 • Kwalifikacje:
  • K1 – INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych;
  • K2 – INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami internetowymi oraz bazami danych;
 • Praktyki zawodowe – 8 tygodni

Technik spedytor (symbol 333108):

 • Przedmiot rozszerzony – j. angielski;
 • Języki obce:
  • j. angielski, j. hiszpański;
 • Kwalifikacje:
  • K1 – SPL.05 Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów;
 • Praktyki zawodowe – 8 tygodni

Technik ekonomista (symbol 331403):

 • Przedmiot rozszerzony- matematyka;
 • Języki obce:
  • j. angielski, j. niemiecki;
 • Kwalifikacje:
  • K1EKA.04 Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej;
  • K2 – EKA.05 Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych;
 • Praktyki zawodowe – 8 tygodni

Technik budownictwa (symbol 311204):

 • Przedmiot rozszerzony – matematyka;
 • Języki obce:
  • j. angielski, j. niemiecki
 • Kwalifikacje:
  • K1BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
  • K2BUD.14 Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów;

Praktyki zawodowe – 8 tygodni

Technik reklamy (symbol 333907):

 • Przedmiot rozszerzony – j. polski;
 • Języki obce:
  • j. angielski, j. włoski
 • Kwalifikacje:
  • K1 – PGF.07 Wykonywanie przekazu reklamowego;
  • K2 – PGF.08 Zarządzanie kampanią reklamową;
 • Praktyki zawodowe – 8 tygodni

Zdjęcia z dnia otwartego 05.04.2023