Współpraca z nauczycielami

 • wnikliwa analiza i rozpoznawanie trudności uczniów
 • poszukiwanie jak najlepszych rozwiązań w celu dobrego funkcjonowania
  ucznia w środowisku szkolnym, rodzinnym i lokalnym
 • konsultacje dla nauczycieli
 • kierowanie uczniów na konsultacje do PP-P przy współpracy z rodzicami

Pedagog to osoba, która:

 • wytłumaczy jak skutecznie radzić sobie ze stresem;
 • wskaże jak dbać o pozytywne relacje z innymi;
 • nauczy myśleć twórczo
 • odpowie na pytania „jak się uczyć?” oraz „jak dobrze gospodarować czasem?”;
 • wytłumaczy, jak być asertywnym,
 • podpowie jak żyć zdrowo, bez uzależnień:
 • pomoże znaleźć wyjście z trudnej, kryzysowej sytuacji.

Przyjdź także z każdą inną sprawą, o której chcesz porozmawiać.

Współpraca z uczniami

 • pomoc uczniom mającym trudności w nauce
 • pomoc uczniom ze specyficznymi trudnościami – dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia
 • pomoc w rozwiązywaniu konfliktów z rówieśnikami, mediacje
 • zajęcia psychoedukacyjne w klasach
 • organizacja warsztatów psychologicznych ze specjalistami
 • wspieracie emocjonalne dla uczniów potrzebujących pomocy, pomoc psychologiczna
 • współpraca z wolontariatem
 • organizacja akcji profilaktycznych, wyjazdów, konkursów

Zadaniem pedagoga szkolnego jest poznanie indywidualnych potrzeb uczniów, analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych oraz organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

Pedagog zajmuje się również działaniami profilaktyczno-wychowawczymi – wspiera uczniów, rodziców oraz wychowawców w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych, organizuje pomoc materialną dla osób znajdująch się w trudnej sytuacji życiowej, współpracując z doradcą zawodowym wspiera uczniów w planowaniu przyszłej ścieżki edukacyjno-zawodowej. Jeśli niepokoją Państwa zachowanie oraz wyniki w nauce i
funkcjonowanie dziecka w szkole proponujemy:

 • konsultacje indywidualne
 • poradnictwo pedagogiczne, wsparcie wychowawcze, pomoc psychologiczną
 • wsparcie w rozpoznawaniu trudności ucznia w funkcjonowaniu w środowisku szkolnym, rodzinnym i lokalnym

Współpracujemy z:

 • Poradnią Psychologiczną-Pedagogiczną
 • Ośrodkie wspierania Rodziny w Andrychowi
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie
 • Sądem Rejonowym, Wydział Rodzinny i Nieletnich
 • Policją i Strażą Miejską
 • Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach
 • PCK

Zapraszamy codziennie!

Poniedziałek – Piątek 8.00-15.00

Katarzyna Kocemba

Pedagog z pasją i sercem z uczniami.

W szkole pracuje od czterech lat. Posiada bogate doświadczenie, jako doradca zawodowy, zebrane podczas ponad 12 letniej pracy w tym zawodzie.

Edyta Zwieńczak

Pedagog z dobrą energią i empatią dla uczniów.

Od 15 lat pracuje jako pedagog, a od pięciu lat, jako surdo i tyflopedagog. Od siedmiu lat jest doradcą zawodowym.

Witajcie!

Poniżej przesyłamy kilka linków do ciekawych materiałów dotyczących m.in. stresu, komunikacji, asertywności, rynku pracy, przedsiębiorczości
http://kreatywni.wsptwp.eu/?p=687
http://www.psychologia.net.pl

portalu psychologicznego pisanego przez lekarzy i psychologów zawierający testy psychologiczne, artykuły np. jak radzić sobie ze stresem w sytuacji zagrożenia i stresu
https://dsc.kprm.gov.pl/sites/default/files/pliki/15.pdf ,
oraz adresy pod, którymi znajdziecie filmy dot. dopalaczy
https://www.facebook.com/koalicjabezpiecznedziecko,
Film edukacyjny „Stop Dopalaczom” – YouTube,

Film Edukacyjny Nie Spal Się Na Starcie – Fundacja Aflofarm

asertywności


oraz poczucia swojej wartości