Kadra Kierownicza Naszej Szkoły:

 • Dyrektor: mgr Tomasz Bizoń
 • Wicedyrektor ds. CKZ: mgr inż. Piotr Zwieńczak
 • Wicedyrektor ds. pedagogicznych: mgr Ewa Flak
 • Wicedyrektor ds organizacyjnych: mgr Andrzej Skóbel
 • Kierownik warsztatów szkolnych: mgr Przemysław Chmiel
 • Kierownik gospodarczy: Marek Węglarz

Byli Dyrektorzy Naszej Szkoły:

 • dr inż. Roman Błocki (1947 – 1951)
 • dr Adam Wiktor (1951 – 1969)
 • inż. Kazimierz Jasiński (1969 – 1972)
 • mgr Eugeniusz Ryłko (1972 – 1991)
 • inż. Tadeusz Tomiak (1991 – 1997)
 • inż. Józef Srebrny (1997 – 2002)