Lista nauczycieli w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie
Nazwisko i Imię Przedmioty  Wychowawstwo
mgr Bizoń Tomasz Dyrektor – wychowanie fizyczne, podstawy przedsiębiorczości
 
mgr Borgosz Joanna wychowanie fizyczne  
 mgr Chmiel Przemysław Kierownik Warsztatów Szkolnych, j. angielski  
mgr inż. Cieślak Małgorzata zawodowe reklamowe i spedycyjne klasa 1sn
lic. Damek Marcin j. angielski  
mgr Dąbrowska-Grabiec Aneta matematyka  
mgr Detko Grzegorz historia  
mgr inż. Dubel Dariusz zawodowe informatyczne, informatyka  
mgr Dubis Artur j. angielski  
mgr inż. Fic Adam zawodowe mechaniczne  
mgr Flak Ewa Wicedyrektor ds. pedagogicznych – matematyka  
mgr Gajczak Przemysław matematyka, zawodowe ekonomiczne  
mgr inż. Galas Marek zawodowe mechaniczne, wychowanie fizyczne klasa 1an
mgr Górkiewicz Monika matematyka klasa 2dn
mgr Grobelny Katarzyna historia  
mgr Grabowska Aleksandra j. angielski  
mgr Grzesło-Urbańczyk Edyta j. niemiecki  
mgr Handzlik Natalia zawodowe turystyczne  
mgr inż. Huczek Małgorzata zawodowe mechaniczne, matematyka klasa 3a
mgr Jura Dorota j. hiszpański klasa 2sn
mgr Kasperek Jolanta chemia  
mgr Kapela Iwona j. niemiecki klasa 3e
mgr Karska Izabela psycholog  
mgr Kocemba Katarzyna doradca zawodowy, pedagog szkolny  
mgr Kutyła Justyna zawodowe turystyczne klasa 3tn
mgr Kuźma Marta j. angielski  
mgr Kowalczyk Beata chemia, biologia, wychowanie do życia w rodzinie klasa 4dn
mgr Kubok-Gawlas Agnieszka język włoski  
mgr Latała Małgorzata zawodowe reklamowe i turystyczne  
mgr Lipski Janusz geografia, zawodowe turystyczne, informatyka  
mgr inż. Łokcik-Szczygieł Aleksandra zawodowe budowlane, podstawy przedsiębiorczości, j. niemiecki klasa 1a/b
mgr Majdak Małgorzata zawodowe ekonomiczne  
mgr Mrzygłód Katarzyna j. angielski klasa 1dn
ks. dr Medwid Wojciech religia  
mgr Małysiak Robert matematyka klasa 3en
mgr Praciak Ewa j. angielski klasa 1fn
mgr Misiek Sylwia j. angielski  
mgr Młodzik-Gawryluk Anna zawodowe reklamowe, muzyka  
mgr Morawski Olgierd historia, wiedza o społeczeństwie klasa 4d/e
mgr Mularska – Bryndza Agata j. niemiecki klasa 4d
mgr Nowak Jolanta j. polski, j. rosyjski, klasa 3d
mgr Oleksy-Szczygieł Anna zawodowe spedycyjne klasa 3sn
mgr Pasternak-Fraś Agnieszka plastyka  
mgr Płonka Małgorzata j. polski  
mgr Polak Bożena j. polski  
mgr Pyzio Krystyna bibliotekarz  
mgr Rokowski Bartosz zawodowe informatyczne, informatyka  
Rusinek Marek zawodowe mechaniczne  klasa 3an
mgr Rup Aneta zawodowe ekonomiczne klasa 2en
mgr Perończyk-Adamek Agnieszka zawodowe reklamowe klasa 4fn
mgr Sipiora Magdalena zawodowe ekonomiczne, podstawy przedsiębiorczości  
mgr Skorupa Robert j. polski klasa 4f
dr inż. Skowron Aneta zawodowe spedycyjne i reklamowe  klasa 1t/s
mgr Skóbel Andrzej Wicedyrektor ds. org. – wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
 
mgr Stach Piotr wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa  
mgr Stanek Wojciech zawodowe reklamowe, informatyczne i informatyka klasa 3bfn
Socha Marcin zawodowe mechaniczne  
mgr Starzec Marcin zawodowe mechaniczne  
mgr Sujkowska-Knycz Marzena wychowanie fizyczne  
mgr inż. Szczygieł Krzysztof zawodowe budowlane, podstawy przedsiębiorczości klasa 4abn
mgr Stwora Jacek zawodowe informatyczne, informatyka  
mgr Talar Barbara wychowanie fizyczne  
mgr Targosz Małgorzata j. niemiecki  
mgr Tracz Robert j. polski klasa 1fn
mgr Mateusz Trzepaczka religia  
mgr Urbańczyk Irena zawodowe reklamowe i ekonomiczne  
mgr Wiktor-Stuglik Magdalena informatyka  
mgr Wykręt Ewa fizyka, j. niemiecki  
mgr Zwieńczak Edyta pedagog szkolny  
mgr inż. Zwieńczak Piotr Wicedyrektor ds. Centrum Kształcenia Zawodowego, zawodowe turystyczne, w-f