Lista nauczycieli w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie
Nazwisko i Imię Przedmioty  Wychowawstwo
mgr Bizoń Tomasz Dyrektor – wychowanie fizyczne, podstawy przedsiębiorczości
mgr Borgosz Joanna wychowanie fizyczne
 mgr Chmiel Przemysław Kierownik Warsztatów Szkolnych, j. angielski
mgr inż. Cieślak Małgorzata zawodowe reklamowe i spedycyjne
mgr Czajkowska-Kirchner Katarzyna j. angielski
lic. Damek Marcin j. angielski
mgr Dąbrowska-Grabiec Aneta matematyka
mgr inż. Dubel Dariusz zawodowe informatyczne, informatyka klasa 4d
mgr Dubis Artur j. angielski klasa 3W
mgr inż. Fic Adam zawodowe mechaniczne
mgr Flak Ewa Wicedyrektor ds. pedagogicznych – matematyka
mgr Gajczak Przemysław matematyka, zawodowe ekonomiczne
mgr inż. Galas Marek zawodowe mechaniczne, wychowanie fizyczne
mgr Górkiewicz Monika matematyka klasa 1dn
dk. Stawarczyk Paweł religia
mgr Aneta Rup zawodowe ekonomiczne
mgr Grabowska Aleksandra j. angielski
mgr Grzesło-Urbańczyk Edyta j. niemiecki klasa 4t/s
ks. mgr Gwizdoń Rafael religia
mgr inż. Huczek Małgorzata zawodowe mechaniczne, matematyka klasa 2a
mgr Jura Dorota j. hiszpański klasa 1sn
mgr Kapela Iwona j. niemiecki klasa 2e
mgr Kocemba Katarzyna doradca zawodowy, pedagog szkolny
mgr Kutyła Justyna zawodowe turystyczne klasa 2tn
mgr Korbel-Fossé Magdalena j. angielski
mgr Kowalczyk Beata chemia, biologia, wychowanie do życia w rodzinie
mgr Handzlik Natalia zawodowe turystyczne
mgr Kwiecińska Dagmara historia klasa 1etn
mgr Latała Małgorzata zawodowe reklamowe i turystyczne  klasa 4f
mgr Lipski Janusz geografia, zawodowe turystyczne, informatyka
mgr inż. Łokcik-Szczygieł Aleksandra zawodowe budowlane, podstawy przedsiębiorczości, j. niemiecki klasa 3a/b
mgr Majdak Małgorzata zawodowe ekonomiczne
mgr Mazgaj Anna zawodowe turystyczne
ks. dr Medwid Wojciech religia
mgr Małysiak Robert matematyka klasa 2en
mgr Matusiak Martyna j. włoski
mgr Misiek Sylwia j. angielski
mgr Młodzik-Gawryluk Anna zawodowe reklamowe, muzyka klasa 2fn
mgr Morawski Olgierd historia, wiedza o społeczeństwie klasa 3d/e
mgr Mularska – Bryndza Agata j. niemiecki klasa 3d
mgr Nowak Jolanta j. polski, j. rosyjski, klasa 2d
mgr Oleksy-Szczygieł Anna zawodowe spedycyjne klasa 2sn
mgr Płonka Małgorzata j. polski
mgr Polak Bożena j. polski
mgr Pyzio Krystyna bibliotekarz
mgr Rokowski Bartosz zawodowe informatyczne, informatyka
Rusinek Marek zawodowe mechaniczne  klasa 1an
mgr Perończyk-Adamek Agnieszka zawodowe reklamowe
mgr Sipiora Magdalena zawodowe ekonomiczne, podstawy przedsiębiorczości
mgr Skorupa Robert j. polski
dr inż. Skowron Aneta zawodowe spedycyjne i reklamowe  klasa 3t/s
mgr Skóbel Andrzej Wicedyrektor ds. org. – wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Stach Piotr wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Stanek Wojciech zawodowe reklamowe, informatyczne i informatyka klasa 1bfn
mgr Stuglik Jadwiga zawodowe informatyczne, matematyka
mgr Sujkowska-Knycz Marzena wychowanie fizyczne
mgr inż. Szczygieł Krzysztof zawodowe budowlane, podstawy przedsiębiorczości klasa 4bf
mgr Stwora Jacek zawodowe informatyczne, informatyka
mgr Talar Barbara wychowanie fizyczne klasa 3e
mgr Targosz Małgorzata j. niemiecki
mgr Tracz Robert j. polski klasa 2f
mgr Urbańczyk Irena zawodowe reklamowe i ekonomiczne
mgr Wiktor-Stuglik Magdalena informatyka
mgr Wykręt Ewa fizyka, j. niemiecki klasa 3a/b
mgr Zwieńczak Edyta pedagog szkolny
mgr inż. Zwieńczak Piotr Wicedyrektor ds. Centrum Kształcenia Zawodowego, zawodowe turystyczne, w-f