Lista nauczycieli w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie
Nazwisko i Imię Przedmioty  Wychowawstwo
mgr Bizoń Tomasz Dyrektor – wychowanie fizyczne, podstawy przedsiębiorczości
ks. Bajorek Adam religia
mgr Borgosz Joanna wychowanie fizyczne
 mgr Chmiel Przemysław Kierownik Warsztatów Szkolnych, j. angielski
mgr inż. Cieślak Małgorzata zawodowe reklamowe i spedycyjne klasa 3sn
lic. Damek Marcin j. angielski
mgr Dąbrowska-Grabiec Aneta matematyka klasa 2tn
mgr Detko Grzegorz historia
mgr inż. Dubel Dariusz zawodowe informatyczne, informatyka
mgr Dubis Artur j. angielski klasa 2dn
mgr inż. Fic Adam zawodowe mechaniczne klasa 2an
mgr Flak Ewa Wicedyrektor ds. pedagogicznych – matematyka
mgr Gajczak Przemysław matematyka, zawodowe ekonomiczne
mgr inż. Galas Marek zawodowe mechaniczne, wychowanie fizyczne
mgr Górkiewicz Monika matematyka klasa 4dn
mgr Grobelny Katarzyna historia klasa 1dn
mgr Grabowska Aleksandra j. angielski
mgr Grzesło-Urbańczyk Edyta j. niemiecki
mgr Handzlik Natalia zawodowe turystyczne klasa 3btn
mgr inż. Huczek Małgorzata zawodowe mechaniczne, matematyka klasa 3an
mgr Jura Dorota j. hiszpański klasa 4sn
mgr Kasperek Jolanta chemia klasa 4 etn
mgr Kapela Iwona j. niemiecki klasa 5en
mgr Karska Izabela psycholog
mgr Kocemba Katarzyna doradca zawodowy, pedagog szkolny
mgr Kutyła Justyna zawodowe turystyczne klasa 5tn
mgr Kuźma Marta j. angielski klasa 1sn
mgr Kowalczyk Beata chemia, biologia, wychowanie do życia w rodzinie klasa 5dn
mgr Kubok-Gawlas Agnieszka język włoski
mgr Latała Małgorzata zawodowe reklamowe i turystyczne
mgr Lipski Janusz geografia, zawodowe turystyczne, informatyka
mgr inż. Łokcik-Szczygieł Aleksandra zawodowe budowlane, podstawy przedsiębiorczości, j. niemiecki klasa 2bfn
mgr  Mazgaj Anna biologia, zawodowe turystyczne klasa 1tn
mgr Majdak Małgorzata zawodowe ekonomiczne klasa 2en
mgr Mrzygłód Katarzyna j. angielski
mgr Joanna Rychter matematyka
mgr Praciak Ewa j. angielski klasa 1en
mgr Misiek Sylwia j. angielski klasa 3fn
mgr Młodzik-Gawryluk Anna zawodowe reklamowe, muzyka klasa 1fn
mgr Morawski Olgierd historia, wiedza o społeczeństwie
mgr Mularska – Bryndza Agata j. niemiecki
mgr Nowak Jolanta j. polski, j. rosyjski
mgr Oleksy-Szczygieł Anna zawodowe spedycyjne
mgr Płonka Małgorzata j. polski
mgr Polak Bożena j. polski
mgr Pyzio Krystyna bibliotekarz
mgr Rokowski Bartosz zawodowe informatyczne, informatyka
Rusinek Marek zawodowe mechaniczne klasa 4an
mgr Rup Aneta zawodowe ekonomiczne klasa 3en
mgr Perończyk-Adamek Agnieszka zawodowe reklamowe
mgr Sipiora Magdalena zawodowe ekonomiczne, podstawy przedsiębiorczości
mgr Skorupa Robert j. polski
dr inż. Skowron Aneta zawodowe spedycyjne i reklamowe
mgr Skóbel Andrzej Wicedyrektor ds. org. – wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Stach Piotr wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Stanek Wojciech zawodowe reklamowe, informatyczne i informatyka klasa 4bfn
mgr Stuglik Jadwiga informatyka
Socha Marcin zawodowe mechaniczne klasa 1an
mgr Starzec Marcin zawodowe mechaniczne
mgr Sujkowska-Knycz Marzena wychowanie fizyczne
mgr inż. Szczygieł Krzysztof zawodowe budowlane, podstawy przedsiębiorczości klasa 5abn
mgr Stwora Jacek zawodowe informatyczne, informatyka
mgr Talar Barbara wychowanie fizyczne
mgr Targosz Małgorzata j. niemiecki
mgr Tracz Robert j. polski klasa 2fn
mgr Urbańczyk Irena zawodowe reklamowe i ekonomiczne klasa 5fn
mgr Wiktor-Stuglik Magdalena informatyka, matematyka
mgr Wykręt Ewa fizyka, j. niemiecki klasa 2sn
ks. Zaręba Patryk religia
mgr Zieliński Rafał w-f klasa 1bn
mgr Zwieńczak Edyta pedagog szkolny
mgr inż. Zwieńczak Piotr Wicedyrektor ds. Centrum Kształcenia Zawodowego, zawodowe turystyczne, w-f