TECHNIK MECHANIK – WYBIERZ DOBRY BIEG!

Przedmiot rozszerzony: matematyka.

Przykładowe przedmioty zawodowe:

 • naprawa i konserwacja
 • pracownia komputerowego wspomagania produkcji
 • pracownia procesów produkcji
 • wymogi i metodyka badań w technice

Dodatkowe umiejętności: 

 • projektowanie CAD 2D oraz przestrzenne – 3D
 • tworzenie dokumentacji technicznej i technologicznej
 • kurs spawania, prawo jazdy

Zajęcia praktyczne organizowane na warsztatach szkolnych oraz w zakładach pracy.

Możliwe zatrudnienie po ukończeniu: 

 • firmy związane z szeroko pojęta branżą mechaniczną
 • obsługa i naprawa maszyn i urządzeń
 • kontrola techniczna
 • konserwacja i eksploatacja maszyn i urządzeń
 • dozór techniczny
 • organizacja i nadzorowanie prac

Charakterystyka zawodu: Technik mechanik

Technik mechanik jest zawodem kształconym od wielu lat. Zakresem swym obejmuje takie zagadnienia jak: budowa, eksploatacja i naprawa maszyn i urządzeń. Technicy mechanicy mogą znaleźć zatrudnienie zarówno na stanowiskach produkcyjnych, jak i stanowiskach nadzoru technicznego procesów wytwarzania maszyn i urządzeń. Technicy mechanicy pracują przeważnie w przemyśle, lecz także w budownictwie, górnictwie, komunikacji i transporcie, rolnictwie, usługach i w różnych innych dziedzinach gospodarki.

Przemysł maszynowy należy do rozwijającej się gałęzi gospodarki w naszym kraju. Technicy mechanicy należą do grupy poszukiwanych pracowników. Ze względu na spełniane funkcje produkcyjne i usługowe, absolwenci tego zawodu znajdują zatrudnienie przede wszystkim w przedsiębiorstwach przemysłu metalowego i maszynowego, przedsiębiorstwach obsługowo-naprawczych, a także w innych działach gospodarki, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją urządzeń technicznych. Szybkie przeobrażenia w technice, technologii, organizacji produkcji i usługach stwarzają potrzebę rozwijania kształcenia w zawodzie. Osoby przedsiębiorcze mogą tworzyć własne firmy.

Technicy mechanicy znajdują zatrudnienie praktycznie we wszystkich zakładach projektowych, produkcyjnych i usługowych branż, w których są projektowane, produkowane i użytkowane i naprawiane maszyny i urządzenia mechaniczne oraz narzędzia pomiarowe, skrawające i inne. Ze względu na wszechstronne przygotowanie w dziedzinie technologii mechanicznej jest zawodem uniwersalnym umożliwiającym łatwe przekwalifikowanie, co stwarza dodatkowe możliwości zatrudnienia.