TECHNIK MECHANIK – WYBIERZ DOBRY BIEG!

Przedmiot rozszerzony: matematyka.

Przykładowe przedmioty zawodowe:

 • naprawa i konserwacja
 • pracownia komputerowego wspomagania produkcji
 • pracownia procesów produkcji
 • wymogi i metodyka badań w technice

Dodatkowe umiejętności: 

 • projektowanie CAD 2D oraz przestrzenne – 3D
 • tworzenie dokumentacji technicznej i technologicznej
 • kurs spawania, prawo jazdy

Zajęcia praktyczne organizowane na warsztatach szkolnych oraz w zakładach pracy.

Możliwe zatrudnienie po ukończeniu: 

 • firmy związane z szeroko pojęta branżą mechaniczną
 • obsługa i naprawa maszyn i urządzeń
 • kontrola techniczna
 • konserwacja i eksploatacja maszyn i urządzeń
 • dozór techniczny
 • organizacja i nadzorowanie prac