Terminy egzaminów

Komunikat dyrektora CKE z 18 sierpnia 2023 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu zawodowego
oraz egzaminu eksternistycznego zawodowego w roku szkolnym 2023/2024

link: https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/3.2024_PP2019_EZ.pdf

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ZAWODOWEGO obowiązująca w roku szkolnym 2023/2024

link: https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/3.2024_PP2019_EZ.pdf

Komunikat dyrektora CKE z 18 sierpnia 2023 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2023/2024

link:https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/8.%202023_Dostosowania-PP2019_18%20VIII2023.pdf

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający ukaże się w terminie późniejszym.

Strona OKE Kraków zakładka Egzamin Zawodowy:

http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20190103120554691

Strona CKE zakładka Egzamin Zawodowy:

https://www.cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/