INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/5_2021_PP2017_Informacja_o_EPKwZ.pdf

Komunikat dyrektora CKE z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2020/2021

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/7_2021_Dostosowania_PP2012_2017.pdf

Opłaty za egzamin z kwalifikacji – 2012 i 2017

http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20160301085702469

Strona OKE Kraków zakładka Egzamin Zawodowy:

http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20190103120554691

Strona CKE zakładka Egzamin Zawodowy:

https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/