Terminy egzaminów

Komunikat dyrektora CKE z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu zawodowego
oraz egzaminu eksternistycznego zawodowego w roku szkolnym 2022/2023

link: https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/3.2021_PP2019_EZ-18%20VIII%202022.pdf

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ZAWODOWEGO obowiązująca w roku szkolnym 2022/2023

link: https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/6.2203_PP2019_Informacja%20_o_EZ%20-18%20VIII%202022.pdf

Komunikat dyrektora CKE z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2022/2023

link: https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/8.%202023_Dostosowania-PP2019_18%20VIII%202022.pdf

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający ukaże się w terminie późniejszym.

Strona OKE Kraków zakładka Egzamin Zawodowy:

http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20190103120554691

Strona CKE zakładka Egzamin Zawodowy:

https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/