Zarząd Rady Rodziców:

Przewodniczący: Monika Siekanka-Osowska

Zastępca: Janusz Karbowiak

Zastępca: Łukasz Bury

Sekretarz: Urszula Dzidek

Sekretarz: Sebastian Gibadło

Komisja rewizyjna

Przewodniczący: Artur Gromotka

członek: Marzena Graca

członek:  Beata Handerska

Dokumenty:

Regulamin Rady Rodziców

Wszystkie osoby dobrej woli chcące wspierać finansowo działalność Rady Rodziców proszone są o dokonywanie wpłat na:
Rada Rodziców przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie
Ul. Starowiejska 22a
34-120 Andrychów
Bank Spółdzielczy w Andrychowie
Nr konta: 96 8110 0000 2001 0000 0475 0001