Zarząd Rady Rodziców:

Przewodniczący: Góral Magdalena

Zastępca: Wołek Anna

Zastępca: Siekanka-Osowska Monika

Sekretarz: Rokowska Agata

Sekretarz: Stachowiak Agnieszka

Komisja rewizyjna

Przewodniczący: Wiktor Sławomir

członek: Gromotka Artur

członek: Socała Tomasz

Dokumenty:

Regulamin Rady Rodziców

Wszystkie osoby dobrej woli chcące wspierać finansowo działalność Rady Rodziców proszone są o dokonywanie wpłat na:
Rada Rodziców przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie
Ul. Starowiejska 22a
34-120 Andrychów
Bank Spółdzielczy w Andrychowie
Nr konta: 96 8110 0000 2001 0000 0475 0001