Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021

http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20190103120406280&kom#komunikaty

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20200820%20EM%20Komunikat%20o%20dostosowaniach.pdf

http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20060223142615692

Informacja o opłacie za egzamin maturalny dla absolwentów OKE w Krakowie,
którzy ukończyli szkołę w województwie lubelskim, małopolskim i podkarpackim

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/Komunikat%20o%20op%C5%82atach%202021%20r..pdf

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w roku 2021

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20200820%20EM%20Komunikat%20o%20egzaminie%20z%20informatyki.pdf

Komunikat MEN w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych

http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20190103120406280&kom#komunikaty

Zmiany w egzaminie w 2021r.

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/Zmiany%20w%20EM%20w%202021%20r..pdf