Samorząd

  • Przewodniczący: Anna Graca 3en
  • Zastępcy: Patrycja Micorek 4bfn, Mateusz Chmiel 4sn
  • Skarbnik: Maksymilian Najbor 2en
  • Sekretarz: Julia Majdak 2fn
  • Rzecznicy Praw Ucznia: Zuzanna Stuglik 2en, Bartłomiej Dzidek 3sn

Opiekunowie

  • mgr Katarzyna Kocemba
  • dr inż. Aneta Skowron

Regulamin losowania szczęśliwego numeru