Samorząd

  • Przewodniczący: Jakub Majdak 4en
  • Zastępca: Wiktoria Baster 4f
  • Skarbnik: Natalia Wrona 4fn
  • Rzecznicy Praw Ucznia: Patrycja Micorek 3bfn, Maksymilian Marczak

Opiekunowie

  • mgr Katarzyna Kocemba
  • dr inż. Aneta Skowron

Regulamin losowania szczęśliwego numeru