Wartość dofinansowania wyniosła 12 000 000 zł, a całość przedsięwzięcia zamknie się kwotą ok. 14 400 000 zł, uzupełnioną z budżetu Powiatu Wadowickiego.

Koordynator projektu po stronie CKZiU: mgr Tomasz Bizoń

e-mail: t_bizon@ckziuandrychow.pl