W naszej szkole w roku szkolnym 2020/2021 są realizowane zajęcia dodatkowe według harmonogramu:

Nazwa zajęć Termin Klasa Prowadzący Kontakt Uwagi
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze j.angielski Wtorek 7.10-7.55 Klasy maturalne Artur Dubis a_dubis@ckziuandrychow.pl Zajęcia powtórzeniowe, przygotowujące do egzaminu maturalnego
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze j.niemiecki Środa 15.15-16.00 Klasy 1, 2 Małgorzata Targosz m_targosz@ckziuandrychow.pl Uzupełnianie braków
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze j.polski Czwartek 13.25-14.10 Klasy maturalne Bożena Polak b_polak@ckziuandrychow.pl Zajęcia powtórzeniowe, przygotowujące do egzaminu maturalnego
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze j.polski Środa 13.25-14.10 Klasy maturalne Małgorzata Płonka m_plonka@ckziuandrychow.pl Zajęcia powtórzeniowe, przygotowujące do egzaminu maturalnego
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze matematyka Wtorek 8.50-9.35 Czwartek 13.25-14.10 Klasy 1, 2 

Klasy maturalne

Ewa Flak e_flak@ckziuandrychow.pl Uzupełnienie braków

Zajęcia powtórzeniowe, przygotowujące do egzaminu maturalnego

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze matematyka Środa 14.20-15.05

 

Klasy maturalne Monika Górkiewicz m_gorkiewicz@ckziuandrychow.pl Zajęcia powtórzeniowe, przygotowujące do egzaminu maturalnego
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze matematyka Piątek 7.10-7.55 Klasy maturalne Robert Małysiak r_malysiak@ckziuandrychow.pl Zajęcia powtórzeniowe, przygotowujące do egzaminu maturalnego