Izabela Karska – psycholog (Uniwersytet SWPS), andragog (UW), terapeuta I st. TSR.


Wiedzę i doświadczenie zdobywała współpracując m.in. z instytucjami pomocowymi (PCPR),
organizacjami pożytku publicznego (Stowarzyszenie Twoja Sprawa, Fundacja Razem w Dojrzałość)
i edukacyjnymi, gdzie szkoliła nauczycieli oraz rodziców (Warszawskie Centrum Innowacji
Edukacyjnych i Szkoleń, szkoły w całej Polsce). Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje poprzez
udział w szkoleniach i konferencjach. Od lat angażuje się w psychoedukację oraz popularyzację
wiedzy m.in. z zakresu:
o budowania relacji i poprawnej komunikacji
o radzenia sobie ze stresem
o budowania motywacji na etapie zmiany i kryzysu
o profilaktyki cyberprzemocy
o ochrony dzieci i młodzieży przed szkodliwymi treściami w sieci oraz uzależnieniem od nich.
W pracy kieruje się życzliwością, akceptacją i maksymą „słuchaj, wspieraj, nie narzucaj”.

Diagnozowanie problemów i trudności w obszarze:
o relacyjnym (konflikty w gronie rówieśniczym, w rodzinie, nieśmiałość)
o emocjonalnym (stres, lęk, depresja, nadpobudliwość, agresja)
o wychowawczym (trudności adaptacyjne, zachowania ponadnormatywne)
o edukacyjnym (style i techniki uczenia, trudności z pamięcią i koncentracją,
predyspozycje poznawcze i osobowościowe).

Wsparcie psychologiczne i terapeutyczne dla uczniów i rodziców
 Wsparcie psychologiczne i konsultacje dla nauczycieli
 Psychoedukacja młodzieży i dorosłych
 Praktyczne treningi i ćwiczenia dostosowane do opracowanej indywidualnie ścieżki wsparcia.

Zapraszam do umówienia się na spotkanie za pośrednictwem dziennika elektronicznego.
Wspólna rozmowa może pomóc rozładować trudne emocje i lepiej zrozumieć sytuację.
Razem łatwiej znaleźć rozwiązanie.
Pokój nr 60, II p.