TECHNIK REKLAMY – KSZTAŁĆ SIĘ KREATYWNIE!

Przedmiot rozszerzony: język polski

Przedmioty zawodowe m.in.:

 • podstawy reklamy
 • kampania reklamowa
 • pracownia fotografii i multimediów
 • pracownia identyfikacji wizualnej
 • pracownia grafiki reklamowej

Dodatkowe umiejętności:

 • kursy specjalistyczne w zakresie projektowania graficznego (pakiet Corel Draw, pakiet Adobe Creative Cloud)
 • kurs obróbki zdjęć i montażu filmów,

Nauka w klimatyzowanych pracowniach z nowoczesnym wyposażeniem:

 • cyfrowe lustrzanki oraz studio foto
 • drukarki laserowe i atramentowe, aparaty fotograficzne i kamery
 • ploter laserowy CO2 i ploter atramentowy

Przyszłe stanowiska pracy:

 • specjalista ds reklamy
 • manager ds marketingu
 • grafik komputerowy
 • copywriter
 • specjalista ds zarządzania marką
 • web designer
 • PR manager

Charakterystyka zawodu: Technik reklamy

Technik reklamy przeprowadza analizy marketingowe, zbiera informacje na temat zleceniodawców i ich oczekiwań, przygotowuje informacje niezbędne do realizacji zadań reklamowych, opracowuje wnioski z programów badań rynkowych, pozyskuje klientów do współpracy z firmą, uczestniczy w rozmowach handlowych, prezentuje usługi reklamowe, uczestniczy w tworzeniu i realizacji kampanii reklamowych.

Absolwent ma możliwość podjęcia pracy w: agencjach reklamowych, agencjach public relations, działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, biurach ogłoszeń i działach promocji środków masowego przekazu, agencjach scenariuszowych, studiach graficznych, studiach produkcyjnych, agencjach ds. kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej. Reklama jest ściśle związana z gospodarką rynkową, w której problem stanowi nie tyle wytworzenie jakiegoś produktu lub usługi, ile jego sprzedanie. Nasilająca się konkurencja na rynku powoduje, że przedsiębiorcy potrzebują pracowników przygotowanych do wykonywania usług reklamowych, pozyskiwania zleceń i pośrednictwa w ich wykonywaniu oraz wyszukiwania klientów zainteresowanych konkretnymi usługami reklamowymi. Technik reklamy powinien docierać do odbiorców różnymi środkami reklamy, skutecznie oddziaływać na ich pozytywne postawy, emocje, przekonania. Dlatego w procesie dydaktycznym powinniśmy położyć nacisk na kształtowanie rożnych cech i postaw, a w szczególności komunikatywność, odpowiedzialność i systematyczność w działaniu, umiejętność prowadzenia negocjacji, kształtowania prawidłowych stosunków interpersonalnych, łatwość nawiązywania kontaktów, stosowanie się do zasad prawa, etyki i kultury zawodowej. Ważnym celem procesu kształcenia w tym zawodzie, jest również wyposażenie absolwenta w taki zakres wiedzy i umiejętności o charakterze ekonomicznym, który pozwoli na komunikowanie się i kształtowanie konsumpcji w skali makro- i mikroekonomicznej.

Po ukończeniu szkoły absolwent może kontynuować naukę na wybranej uczelni, a także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.