TECHNIK EKONOMISTA – ZBILANSUJ ZYSKI!!

Przedmiot rozszerzony: matematyka.

Przykładowe przedmioty zawodowe:

 • rozliczanie finansowe jednostki organizacyjnej
 • kadry i płace
 • praca biurowa
 • podstawy ekonomii
 • elementy prawa

Dodatkowe umiejętności: 

 • obsługa programów księgowo-finansowych Insert Rewizor i Optima Księgowość
 • obsługa kas fiskalnych

Możliwe zatrudnienie:

 • praca w biurach rachunkowych
 • praca przy rekrutacji pracowników
 • prowadzenie sekretariatu
 • praca w administracji samorządowej, urzędach skarbowych i ZUS

Posiadamy wysokiej klasy sprzęt biurowy wraz ze specjalistycznym  oprogramowaniem.