TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI – ŚWIAT CZEKA NA CIEBIE!

Przedmiot rozszerzony: geografia

Przykładowe przedmioty zawodowe:

 • organizacja imprez i usług turystycznych
 • geografia turystyczna
 • pracownia obsługi turystycznej
 • pracownia informacji turystycznej
 • pracownia projektowania usług i imprez turystycznych

Dodatkowe umiejętności:

Podczas kształcenia poznasz walory i atrakcje turystyczne świata (geografia rozszerzona), które w połączeniu ze znajomością globalnych języków (angielski, niemiecki, hiszpański, włoski) oraz praktyczną wiedzą nabyta na stażach krajowych, pozwolą Ci być bardziej konkurencyjnym na rynku pracy. 

Specjalizacja: animacja czasu wolnego. 

Perspektywy zawodowe:

 • biura podróży (systemy rezerwacyjne, pilotaż, przewodnictwo, rezydentury) i agencje turystyczne
 • ośrodki informacji turystycznej, parki rozrywki
 • organy administracji rządowej i samorządowej zajmujące się organizacja i promocją turystyki
 • baza noclegowa
 • lotniska
 • stowarzyszenia