TECHNIK BUDOWNICTWA – ZBUDUJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ!

Przedmiot rozszerzony: matematyka.

Przykładowe przedmioty zawodowe:

 • rysunek budowlany
 • technologia robót murarskich i tynkarskich
 • pracownia kosztorysowania

Nauka z e-podręcznikiem na poligonie budowlanym.

Dodatkowe umiejętności: 

 • kursy np. obsługa koparki, obsługa drukarki 3D
 • poznawanie działalności polskich firm budowlanych podczas corocznych wyjazdów zawodoznawczych
 • zajęcia specjalistyczne z budownictwa drogowego

Możliwe zatrudnienie po ukończeniu szkoły:

 • firmy wznoszące budynki i budowle inżynierskie,
 • biura projektowe
 •  wytwórnie i składy materiałów budowlanych
 • administracje budynków
 • organy administracji państwowej i samorządowej

Twoje przyszłe miejsca pracy to także kraje UE.