UWAGA! W środę 8 września br. w godzinach 9 – 14 w sekretariacie uczniowskim będą wydawane dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe.