UWAGA! 

W piątek 8 września 2023 r. w sekretariacie na warsztatach szkolnych w godzinach od 12:30  do 14:30 będą wydawane dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe dla uczniów biorący udział egzaminie w sesji letniej 2023.