Sprawdź orientacyjną liczbę punktów, które możesz uzyskać podczas rekrutacji do szkoły średniej.

Do obliczenia orientacyjnej liczby punktów będziesz potrzebować:

  • wyników z egzaminu ósmoklasisty,
  • ocenę z wybranych przedmiotów ze świadectwa ukończenia 8 klasy*,
  • informacji o dodatkowych aktywnościach (np. wolontariat).

*O tym, jakie przedmioty ze świadectwa (poza językiem polskim i matematyką) są punktowane w danej szkole średniej, decyduje jej dyrektor.

KALKULATOR