Szkolne Koło Caritas zostało powołane dnia 1 października 2018 roku decyzją Dyrektora Caritas Księdza Roberta Kurpiosa na wniosek Dyrektora CKZiU Pana mgr Tomasza Bizonia.

Opiekunowie:

mgr Małgorzata Majdak

mgr Katarzyna Kocemba

Asystent kościelny – ks. dr hab. Wojciech Medwid 

Przewodnicząca – Maja Góra – klasa 1en

Z-ca – Anna Borak – klasa 1en

Sekretarz – Anna Graca – klasa 2en

Patrycja Babińska – klasa 2en

Skarbnik – Agnieszka Chmiel – klasa 2en