Październik był bardzo pracowitym miesiącem dla uczniów kształcących się w zawodzie Technik spedytor.

W tym czasie odbyły się szkolne etapy dwóch olimpiad z zakresu tematyki TSL. Najpierw 20 października odbył się szkolny etap XV edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej, organizowanej przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu. Przebieg naukowych zmagań naszych spedytorów nadzorowali Wicedyrektor – Piotr Zwieńczak oraz nauczycielki przedmiotów zawodowych: Anna Oleksy-Szczygieł i Aneta Skowron. Do etapu szkolnego przystąpili uczniowie klasy 4sn: Mateusz Chmiel, Konrad Kierczak, Kacper Stachura i Mateusz Socała oraz uczniowie klasy 5sn: Kinga Curzydło, Michal Marczak i Szymon Smaza. 

W kolejnym tygodniu – 26 października 2023r. spedytorzy uczestniczyli w II edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej organizowanej przez Międzynarodową Wyższą Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu. Prawidłowy przebieg olimpijskich zmagań nadzorowała komisja szkolna w składzie: Dyrektor Tomasz Bizoń oraz nauczycielki przedmiotów zawodowych Anna Oleksy-Szczygieł i Aneta Skowron. Tym razem do etapu szkolnego przystąpili uczniowie klasy 4sn: Mateusz Chmiel, Konrad Kierczak, Kacper Stachura i Mateusz Socała oraz uczniowie klasy 5sn: Michal Marczak i Szymon Smaza.

Tematyka olimpiad zawodowych obejmuje wiedzę wykraczającą poza program nauczania i wymaga od uczniów rozwijania swojej wiedzy z zakresu branży TSL. 

Trzymamy kciuki za naszych uczniów i z niecierpliwością oczekujemy ogłoszenia listy uczestników zakwalifikowanych do zawodów II stopnia.

Tekst AOS/Zdjęcia AS