………………………………………………………………………………………………………………..

Podsumowanie projektu pn. Andrychowskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego II

 1. W trakcie projektu zrealizowano następujące kursy wewnętrzne i zewnętrzne:
 • Obsługa kasy fiskalnej z terminalem POS i innych urządzeń sklepowych;
 • Animator czasu wolnego;
 • Pilotaż i przewodnictwo turystyczne;
 • Obsługa programów Symfonia i Optima Comarch;
 • ABC własnego biznesu – Biznesplan firmy;
 • Prowadzenie księgowości w małej firmie;
 • Profesjonalna obsługa sekretariatu – Sekretarka/Asystentka szefa;
 • Nowoczesny magazynier wraz z obsługą programu magazynowego i terminalu kodów kreskowych;
 • ECDL;
 • Obsługa programu do zarządzania działalnością transportową;
 • Jak zarządzać sobą w czasie – droga do kariery;
 • Tworzenie stron internetowych;
 • Konfiguracja i administrowanie systemem Windows Serwer;
 • Administrowanie systemem Linux;
 • Obsługa Photoshopa;
 • Obsługa Adobe Illustrator i Adobe Indesign;
 • Język angielski zawodowy w branży AU z wykorzystaniem e-zasobów.
 • Prawo jazdy kat. B ;
 • Operator koparko-ładowarki ;
 • Uprawnienia G1 /SEP;
 • Kierowca wózka jezdniowego z napędem silnikowym ;
 • Kasjer walutowo – złotowy;
 • Montaż filmowy;
 • Barman I stopnia;
 • Spawanie MAG-135;
 • Kelner;
 • Barista;
 • Pizzerman;
 • Obsługa programu SolidWorks;
 • Obsługa programu SAP;
 • Kosmetyka i wizaż ze stylizacją paznokci;
 • Spawanie TIG 141.

Uczestniczyło w nich 879 osób. Zajęcia kursów wewnętrznych prowadziło 20 nauczycieli.

 1. W zajęciach przygotowawczych do matury z matematyki i języka angielskiego uczestniczyło 166 uczniów
 2. W doradztwie zawodowym uczestniczyło 121 uczniów.
 3. Na staże zawodowe chodziło 299 osób do 20 firm, z którymi nawiązaliśmy współpracę.
 4. Dla 20 nauczycieli zawodowych zorganizowano wsparcie w postaci szkolenia.
 5. Pobrano 64 stypendia dla zdolnych uczniów.

Łącznie odbyło się 2195 różnych form wsparcia w których uczestniczyło 1066 uczestników.

Andrychów 30 września 2023 r.                                                mentor projektu mgr inż. Krzysztof Szczygieł

………………………………………………………………………………………………………………..

Staże zawodowe 2023

Zakończyły się ostatnie wakacyjne staże zawodowe realizowane w ramach projektu: Andrychowskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego II. Uczestnikami staży w lipcu 2023 roku byli uczniowie CKZiU w Andrychowie, ZS nr 2 w Andrychowie oraz ZDZ w Andrychowie.  Łącznie zrealizowano 100 staży zawodowych. Uczniowie pracowali w 18 firmach zlokalizowanych na terenie  gminy Andrychów i okolic.

Mentor projektu – mgr inż. K. Szczygieł

…………………………………………………………………………………………………………………

RADA PROGRAMOWA

Projektu ACKZIU II

W dniu 19 czerwca 2023 r. odbyła się trzecia rada programowa projektu ACKZiU II. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Wadowicach, nauczyciele przedmiotów zawodowych z CKZiU, doradca zawodowy, dyrektor i wicedyrektor szkoły oraz mentor projektu.
Na wstępie mentor przedstawił sprawozdanie z realizacji projektu. Następnie dyrektor i pani koordynator projektu przedstawili założenia nowego projektu Branżowe Centrum Umiejętności w zawodzie spedytor.

Mentor K. Szczygieł

…………………………………………………………………………………………………………………

Kursy wewnętrzne, zajęcia przygotowawcze do matury i doradztwo zawodowe 2023

Od 2 stycznia 2023 r. do 20 marca 2023r. odbyło się:

 • 17  kursów wewnętrznych dla 168 uczniów;
 • 8 grup zajęć przygotowawczych do matury z matematyki i języka angielskiego dla 63 uczniów klas maturalnych;
 • 2 grupy zajęć doradztwa zawodowego dla 30 osób.

Uczniowie dokształcali się na następujących kursach wewnętrznych:

 • Obsługa kasy fiskalnej z terminalem POS i innych urządzeń sklepowych;
 • Animator czasu wolnego;
 • Pilotaż i przewodnictwo turystyczne;
 • Obsługa programów Symfonia i Optima Comarch;
 • ABC własnego biznesu – Biznesplan firmy;
 • Prowadzenie księgowości w małej firmie;
 • Profesjonalna obsługa sekretariatu – Sekretarka/Asystentka szefa;
 • Nowoczesny magazynier wraz z obsługą programu magazynowego i terminalu kodów kreskowych;
 • ECDL;
 • Obsługa programu do zarządzania działalnością transportową;
 • Jak zarządzać sobą w czasie – droga do kariery;
 • Tworzenie stron internetowych;
 • Konfiguracja i administrowanie systemem Windows Serwer;
 • Administrowanie systemem Linux;
 • Obsługa Photoshopa;
 • Obsługa Adobe Illustrator i Adobe Indesign;
 • Język angielski zawodowy w branży AU z wykorzystaniem e-zasobów;

 

Zajęcia  z doradztwa zawodowego oraz kursy wewnętrzne miały charakter zajęć praktycznych. Wszystkie formy wsparcia  realizowane były w grupach od poniedziałku do soboty.

Mentor K. Szczygieł

……………………………………………………………………………………………………………….

Stypendia dla uczniów zdolnych

W dniu 5 grudnia 2022 r. w sali sesyjnej Powiatu Wadowickiego odbyło się uroczyste wręczenie pisemnych gratulacji w związku z otrzymaniem stypendiów dla uczniów zdolnych.  Starosta Powiatu Wadowickiego pan Eugeniusz Kudras wręczył 22 uczniom naszej szkoły stypendia – każdy z wyróżnionych otrzymał kwotę w wysokości 3000 zł finansowaną w ramach projektu ACKZiU II.

                Mentor projektu K. Szczygieł

…………………………………………………………………………………………………………………..

Kursy wewnętrzne i zajęcia przygotowawcze do matury z matematyki 2022

Od 2 listopada 2022 r. do 3 grudnia 2022r. odbyły się:

 • 3 kursy wewnętrzne dla 30 uczniów;
 • 1 grupa zajęć przygotowawczych do matury z matematyki dla 8 uczniów klas maturalnych

Uczniowie dokształcali się na następujących kursach wewnętrznych:

 • Pilotaż i przewodnictwo turystyczne;
 • Prowadzenie księgowości w małej firmie;
 • Administrowanie bazami danych.

Mentor K. Szczygieł

…………………………………………………………………………………………………………………

Staże zawodowe 2022

Zakończyła się kolejna transza wakacyjnych staży zawodowych realizowanych w ramach projektu: Andrychowskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego II. Uczestnikami staży w lipcu i sierpniu 2022 roku byli uczniowie CKZiU w Andrychowie i ZS nr 2 w Andrychowie,.  Łącznie zrealizowano 127 staży zawodowych –  w lipcu –  68, a w sierpniu – 59. Uczniowie pracowali w 18 firmach zlokalizowanych na terenie  gminy Andrychów i okolic.

Mentor projektu – mgr inż. K. Szczygieł

…………………………………………………………………………………………………………………..

Kursy zewnętrzne 2022

Od 10 marca 2022 r. do 24 czerwca 2022 r. odbyło się 13 kursów zewnętrznych mających charakter zajęć praktycznych dla 252 uczniów.

Uczniowie kształcili swoje umiejętności na następujących kursach:

            • Prawo jazdy kat. B,
            • Operator koparko-ładowarki,
            • Kierowca wózka jezdniowego z napędem silnikowym,
            • Montaż filmowy,
            • Barman I stopnia,
            • Spawanie MAG-135,
            • Fotografia reklamowo/produktowa,
            • Kelner,
            • Barista,
            • Pizzerman,
            • Obsługa programu SAP,
            • Kosmetyka i wizaż ze stylizacją paznokci
            • Spawanie TIG 141.

Mentor K. Szczygieł

………………………………………………………………………………………………………………….

RADA PROGRAMOWA

Projektu ACKZIU II

W dniu 10 czerwca 2022 r. odbyła się druga rada programowa projektu ACKZiU II. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Wadowicach, pracodawców, nauczyciele przedmiotów zawodowych z CKZiU, doradca zawodowy, dyrektor i wicedyrektor szkoły oraz mentor projektu.
Na wstępie dyrektor przedstawił sprawozdanie z realizacji projektu. Następnie podpisano porozumienie z firmą Wosana SA w sprawie nawiązania współpracy ze szkołą. Potem głos zabrali przedstawiciele pracodawców uczestniczących w spotkaniu tj. Wosany, Ponar Wadowice i Iscar z Czechowic – Dziedzic. Na zakończenie dyskutowano o współpracy szkoły z pracodawcami.

Mentor K. Szczygieł

…………………………………………………………………………………………………………………..

Oficjalne otwarcie nowych sal w warsztatach CKZiU w Andrychowie.

Na oficjalnym otwarciu nowych sal dydaktycznych w warsztatach CKZiU w dniu 10 czerwca 2022 r. pojawili się przedstawiciele sejmu, władz Małopolski i Powiatu Wadowickiego oraz przedstawiciele firm i instytucji, z którymi współpracujemy.

Zaproszeni goście zapoznali się z nowoczesnym wyposażeniem sal wykorzystywanych do nauczania przedmiotów zawodowych. Pokazu dokonała nasza młodzież prezentując swoje umiejętności dotyczące obsługi sprzętu zakupionego w ramach projektu.

Mentor K. Szczygieł

………………………………………………………………………………………………………………..

Kursy wewnętrzne, zajęcia przygotowawcze do matury i doradztwo zawodowe

Od 3 stycznia 2022 r. do 23 marca 2022r. odbyło się:

 • 12 kursów wewnętrznych dla 12ouczniów;
 • 7 grup zajęć przygotowawczych do matury z matematyki i języka angielskiego dla56 uczniów klas maturalnych;
 • 2 grupy zajęć doradztwa zawodowego dla 30 osób.

Uczniowie dokształcali się na następujących kursach wewnętrznych:

 • Obsługa kasy fiskalnej z terminalem POS i innych urządzeń sklepowych;
 • Animator czasu wolnego;
 • Pilotaż i przewodnictwo turystyczne;
 • ABC własnego biznesu – Biznesplan firmy;
 • Prowadzenie księgowości w małej firmie;
 • Profesjonalna obsługa sekretariatu – Sekretarka/Asystentka szefa;
 • Nowoczesny magazynier wraz z obsługą programu magazynowego i terminalu kodów kreskowych;
 • ECDL;
 • Obsługa programu do zarządzania działalnością transportową;
 • Jak zarządzać sobą w czasie – droga do kariery;
 • Tworzenie stron internetowych;
 • Język angielski zawodowy w branży AU z wykorzystaniem e-zasobów.

Zajęcia  z doradztwa zawodowego oraz kursy wewnętrzne miały charakter zajęć praktycznych. Wszystkie formy wsparcia  realizowane były  w pełnym  reżimie sanitarnym  – w grupach od poniedziałku do soboty.

Mentor K. Szczygieł

…………………………………………………………………………………………………………………

Nowe pomoce naukowe za ponad 0,5 mln zł.

W 2021 r. zakupiono w ramach projektu ACKZiU II  pomoce naukowe dla spedytorów i mechaników takie jak:

 • Obrabiarkę CNC;
 • 3 wózki widłowe;
 • Drukarkę 3D;
 • Urządzenie do zabezpieczenia ładunku;
 • Regały, palety, modele i plansze.

Łącznie wydano ponad 532 tysiące zł.

Mentor K. Szczygieł

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………..

…………………………………………….

……………………………………………

Kursy zewnętrzne i doradztwo zawodowe 2021

Od 30 kwietnia 2021 r. do 17 grudnia 2021r. odbyło się 16 kursów zewnętrznych dla 401 uczniów oraz 2 grupy zajęć doradztwa zawodowego dla 30 osób.

Uczniowie dokształcali się na następujących kursach zewnętrznych:

 • Prawo jazdy kat. B,
 • Operator koparko-ładowarki,
 • Uprawnienia G1 /SEP,
 • Kierowca wózka jezdniowego z napędem silnikowym,
 • Kasjer walutowo – złotowy,
 • Montaż filmowy,
 • Barman I stopnia,
 • Spawanie MAG-135,
 • Fotografia reklamowo/produktowa,
 • Kelner,
 • Barista,
 • Pizzerman,
 • Obsługa programu SolidWorks,
 • Obsługa programu SAP,
 • Kosmetyka i wizaż ze stylizacją paznokci
 • Spawanie TIG 141.

Zajęcia  z doradztwa zawodowego i kursy zewnętrzne miały charakter zajęć praktycznych.

Mentor K. Szczygieł

………………………………………………………………………………………………………………….

REGIONALNA RADA BRANŻOWA

branży administracyjno – usługowej

W dniu 17 listopada 2021 r. w nowopowstałej sali w ramach modernizacji  warsztatów szkolnych odbyła się w CKZiU W Andrychowie Regionalna Rada Branżowa  branży administracyjno usługowe. Uczestniczyło w niej 25 przedstawicieli Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Starostwa Powiatowego w Wadowicach, firm współpracujących z nami oraz dyrektor i nasi nauczyciele.

Na początku dyrektor przedstawił  prezentację „Funkcjonowanie Centrum Kompetencji Zawodowych na przykładzie CKZiU w Andrychowie”. Następnie przedstawiciele WUP i UM mówili o założeniach do kierunków rozwoju i wsparcia kształcenia zawodowego w Województwie Małopolskim w latach 2021- 2027. Dyskutowano o wsparciu unijnym dla szkolnictwa zawodowego  w nowym okresie finansowym. Na koniec odbyła się prezentacja bazy naszych spedytorów i techników reklamy.

Mentor K. Szczygieł

…………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………..

RADA PROGRAMOWA

Projektu ACKZIU II

W dniu 17 listopada 2021 r. odbyła się druga rada programowa projektu ACKZiU II. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Wadowicach, pracodawców, nauczyciele przedmiotów zawodowych z CKZiU, doradca zawodowy, dyrektor i wicedyrektor szkoły oraz mentor projektu.
Na wstępie dyrektor przedstawił pozostałe jeszcze do zrealizowania w projekcie zadania. Potem mentor złożył sprawozdanie ze zrealizowanych już zadań. Na zakończenie dyskutowano o współpracy szkoły z pracodawcami celem sprawniejszej realizacji przyszłorocznych staży zawodowych.

Podczas spotkania przedstawiciel firmy „MarDruk”, która jest patronem klasy reklamy przekazał szkole 11 tabletów graficznych do wykorzystania w trakcie zajęć.

Mentor K. Szczygieł

…………………………………………………………………………………………………………………

Spektakularny sukces naszego budowlańca na egzaminie maturalnym 2021 roku!

Mateusz Kurzyniec  absolwent technikum budowlanego w CKZIU w Andrychowie został finalistą VIII edycji  Ogólnopolskiego Projektu  „Matura na 100 procent” – krakowskiej fundacji „Zawsze warto” oraz Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.  Tym samym  Mateusz znalazł się w gronie 62 najlepszych polskich maturzystów, spośród 273 tysięcy zdających egzamin w roku szkolnym 2020/2021.

Warto dodać, że Mateusz uczestniczył w zajęciach przygotowawczych do matury z matematyki realizowanych w ramach projektu ACKZiU II, co w znacznej mierze pomogło mu w osiągnięciu tak wspaniałego sukcesu.

Tekst i foto:  AŁS, Krzysztof Szczygieł

…………………………………………………………………………………………………………………..

Remont hali warsztatów szkolnych CKZiU w Andrychowie zakończony.

W dniu 7 października 2021 r. miał miejsce odbiór wykonanych prac modernizacyjno-remontowych  warsztatów szkolnych w CKZiU w Andrychowie. Prace zostały zrealizowane częściowo w ramach projektu ACKZiU II, a częściowo ze środków finansowych Starostwa Powiatowego w Wadowicach.

Dokonano wymiany okien od strony wschodniej budynku warsztatów, zaaranżowano dwie nowe sale do przedmiotów zawodowych oraz łazienkę dla osób niepełnosprawnych, wyremontowano również łazienki dla uczniów. Zmiany z pewnością pozwolą  na pracę i naukę w znacznie lepszych warunkach.

Mentor projektu: K. Szczygieł

…………………………………………………………………………………………………………………

Staże zawodowe 2021

Zakończyły się wakacyjne staże zawodowe realizowane w ramach projektu: Andrychowskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego II – uczestnikami staży w lipcu i sierpniu 2021 roku byli przede wszystkim uczniowie CKZiU w Andrychowie oraz ZS nr 2 w Andrychowie, ZSCKU w Radoczy i ZDZ w Andrychowie.  Łącznie zrealizowano 99 staży zawodowych –  w lipcu –  61, a w sierpniu – 38. Uczniowie pracowali w 18 firmach zlokalizowanych na terenie  gminy Andrychów i okolic.

Mentor projektu – mgr inż. K. Szczygieł

…………………………………………………………………………………………………………………..

Kursy wewnętrzne, zajęcia przygotowawcze do matury i doradztwo zawodowe

Od 18 stycznia 2021 r. do 26 marca 2021r. odbyło się:

 • 15 kursów wewnętrznych dla 15o uczniów;
 • 7 grup zajęć przygotowawczych do matury z matematyki i języka angielskiego dla 56 uczniów klas maturalnych;
 • 2 grupy zajęć doradztwa zawodowego dla 31 osób.

Uczniowie dokształcali się na następujących kursach wewnętrznych:

 • Obsługa kasy fiskalnej z terminalem POS i innych urządzeń sklepowych;
 • Animator czasu wolnego;
 • Pilotaż i przewodnictwo turystyczne;
 • ABC własnego biznesu – Biznesplan firmy;
 • Prowadzenie księgowości w małej firmie;
 • Profesjonalna obsługa sekretariatu – Sekretarka/Asystentka szefa;
 • Nowoczesny magazynier wraz z obsługą programu magazynowego i terminalu kodów kreskowych;
 • Obsługa programu do zarządzania działalnością transportową;
 • Jak zarządzać sobą w czasie – droga do kariery;
 • Tworzenie stron internetowych;
 • Administrowanie bazami danych;
 • Administrowanie systemem Linux;
 • Obsługa Photoshopa;
 • Obsługa Adobe Illustrator i Adobe Indesign;
 • Język angielski zawodowy w branży AU z wykorzystaniem e-zasobów.

Zajęcia  z doradztwa zawodowego oraz kursy wewnętrzne miały charakter zajęć praktycznych. Wszystkie formy wsparcia  realizowane były  w pełnym  reżimie sanitarnym  – w grupach od poniedziałku do soboty.

Mentor K. Szczygieł

RADA PROGRAMOWA

projektu ACKZiU II

W dniu 16 października 2020 r. odbyła się rada programowa projektu ACKZiU II. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Wadowicach, przedstawiciele pracodawców, nauczyciele przedmiotów zawodowych z CKZiU, doradca zawodowy, dyrektor i wicedyrektor szkoły oraz mentor.

Na wstępie dyrektor przedstawił zadania do zrealizowania w nowym projekcie. Potem rada zaopiniowała projekt regulaminu rekrutacji , który przedstawił mentor. Na zakończenie dyskutowano o współpracy szkoły z pracodawcami.

Mentor K. Szczygieł