W piątek 25 lutego nauczycielki przedmiotów zawodowych spedycyjnych p. Anna Oleksy-Szczygieł i p. Aneta Skowron uczestniczyły w XVI Forum Nauczycielskim organizowanym przez Wyższą Szkołę Logistyki z Poznania. W tegorocznej edycji uczestniczyło ponad 300 nauczycieli z całej Polski. Jak co roku organizatorzy zadbali o wysoki poziom merytoryczny oraz zaproszenie zarówno praktyków z przedsiębiorstw liderów branży TSL jak i wybitnych wykładowców i ekspertów z zakresu edukacji. Do najciekawszych poruszanych problematyk należało wystąpienie p. Grzegorza Kurkowskiego ze STILL Polska dotyczące nowych napędów oraz systemów wspomagających wózków widłowych. Zaprezentowano silniki wodorowe oraz działanie systemów antykolizyjnych oraz wspomagających jazdę po pochyłościach czy antyprzeciążeniowych. Inny ciekawy aspekt poruszali eksperci z firmy Raben i Raflatec dotyczący ponownego wykorzystania podkładu z etykiet logistycznych i realizacji ich 100% recyklingu. Przedstawiciel firmy GLS omówił organizację dostaw w dużych aglomeracjach miejskich w aspekcie godzin największej kongestii. W części dotyczącej metodyki nauczania przedmiotów TSL interesujące rozwiązania dotyczące szkoleń i nauki z wykorzystaniem symulacji oraz VR przedstawiła p. Joanna Jadach.

Dzięki udziałowi w XVI Forum WSL nasi uczniowie w przyszłym roku szkolnym będą mogli wziąć udział w cyklu webinarów poświęconych najnowszym rozwiązaniom w branży TSL.