10. października br. w naszej szkole została przeprowadzona symulacja wyborów parlamentarnych połączonych z referendum.

Zgodnie z założeniami projektu ”Młodzi Głosują„ organizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w naszej szkole prowadzone były działania profrekwencyjne i proobywatelskie zachęcające do udziału w tej akcji.

Nadawane były komunikaty przez radiowęzeł zachęcające do udziału w wyborach. Na zajęciach z wos-u i hit-u, godzinach wychowawczych przypominano o roli parlamentu, prawach wyborczych, co miało na celu zwiększenie wiedzy osób o roli Sejmu i Senatu, a przede wszystkim świadomości wśród młodych ludzi i zachęcenie do korzystanie ze swoich praw obywatelskich.

Działania były prowadzone zgodnie z zasadą neutralności politycznej, a uczniowie mieli możliwość sprawdzenia swoich poglądów poprzez narzędzie CEO Latarnik Wyborczy. Na terenie szkoły można było zobaczyć plakaty o tej akcji, jak też ulotki wykonywane przez uczniów zachęcające do udziału w wyborach. Informacje umieszczane były też na stronie szkolnej i facebooku oraz Instagramie

Wyniki szkolnych wyborów do Sejmu i Senatu:

Frekwencja w wyborach parlamentarnych – 46,71%

Liczby oddanych głosów:

1 KW Bezpartyjni samorządowcy – 12

2. KKW Trzecia Droga (Polska 2050 Szymona Hołowni i Polskie Stronnictwo Ludowe) – 23

3. KW Nowa Lewica – 62

4. KW Prawo i Sprawiedliwość – 31

5. KW Konfederacja Wolność i Niepodległość – 153

6. KW Koalicja Obywatelska (PO, N IPL, Zieloni) – 76

7. Komitet Wyborczy Polska jest jedna – 11

Liczba osób uprawnionych do głosowania – 807

Liczba głosów oddanych – 377

w tym:

liczba głosów ważnych – 368

liczba głosów nieważnych – 9

 

Frekwencja w referendum – 25,52%

Pytania referendalne – Liczby oddanych głosów

1. Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki?

Tak – 10

Nie – 192

2. Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?

Tak – 53

Nie – 149

3. Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej
z Republiką Białorusi?

Tak – 18

Nie – 184

4. Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu
i Afryki zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzuconym przez biurokrację europejską?

Tak – 17

Nie – 185

Liczba uprawnionych głosów – 807

Liczba głosów oddanych206

w tym:

– liczba głosów ważnych – 202

liczba głosów nieważnych – 4

A oto parę zdjęć….

Dziękujemy wraz ze Szkolną Komisją Symulacyjną Wyborów za zaangażowanie i obywatelską postawę.

Organizatorzy: M. Cieślak, K, Grobelny, O. Morawski