W  dniu 07 lipca w godzinach 9-13 w sekretariacie uczniowskim będą wydawane świadectwa dojrzałości. Świadectwa mogą być odebrane osobiście lub na podstawie pisemnego upoważnienia do odbioru zawierającego informacje o dokumencie tożsamości osoby upoważnionej.

Przypominamy o konieczności posiadania przy sobie dowodu tożsamości.