Wakacje w pełni, niektórzy nadmiar wolnego czasu wykorzystują inwestując w siebie i swój rozwój.  30 lipca 2021 roku w naszej szkole odbyło się spotkanie podsumowujące lipcowy staż zawodowy, zrealizowany w ramach projektu: ” Andrychowskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego II”.

61 uczestników stażu pracowało w kilku firmach zlokalizowanych na terenie Gminy Andrychów, podnosząc swoje kwalifikacje i nabywając nowych umiejętności.  Odbycie stażu skutkować będzie  także wymierną korzyścią finansową w postaci stypendium w kwocie 2200 złotych , dodatkowo uczestnicy mogą się starać o realny zwrot kosztów przejazdu.

Obecnie trwa druga tura stażu zawodowego, w której uczestniczy 38 uczniów i uczennic – życzę wytrwałości i powodzenia!

 

Mentor projektu – mgr inż. K. Szczygieł

 

tekst i zdjęcia: AŁS oraz K. Szczygieł