Kotarbin czynnie włączył się w akcję porządkowania ponad 20 miejsc pochówków na andrychowskim Cmentarzu. 
To cenna akcja Towarzystwo Miłośników Andrychowa, którzy opiekują się grobami od 22 lat: “Takie wyjście jest dla młodzieży często refleksją nad upływającym czasem, odnajdują najstarsze, odnalezione miejsce pochówku, zwracają uwagę na detale i zmieniające się mody dot. nagrobków na przestrzeni lat, a porządkując miejsce spoczynku Wandy Malickiej czy Tadeusza Wolfa uświadamiają sobie, że przecież w Andrychowie są ulice ich imieniem…”
Finał akcji to 22 andrychowska KWESTA na cmentarzu 1. listopada.
W akcji porządkowania cmentarza wzięły udział klasy:
  • 2en z opiekunkami: Anetą Rup oraz Katarzyną Kocembą,
  • 4en z p. Katarzyną Kocemba oraz p. Robertem Małysiak,
  • 1 en wraz ze swoimi opiekunami: p. Małgorzatą Majdak oraz księdzem Wojciechem Medwidem
  • 2btn z p. Natalią Handzlik i p. Agnieszką Perończyk-Adamek.
Organizatorzy z TMA są wdzięczni młodzieży, która pracowała z wielkim zaangażowaniem i porządkowała groby osób zapomnianych oraz miejsca spoczynku zasłużonych dla miasta Andrychowa.
Dziękujemy!