Biblioteka szkolna CKZiU ogłasza Zimowy Konkurs Literacki na opowiadanie fantastyczne. 

Zachęcamy wszystkich uczniów, którzy mają bogatą wyobraźnię i lubią pisać, aby dali się ponieść skrzydłom fantazji i stworzyli opowiadanie osadzone w konwencji szeroko pojmowanej fantastyki (sci-fi, fantasy, horror, baśń itp.).

Podstawowymi kryteriami oceny będą pomysłowość i styl literacki.
Do udziału w konkursie można zgłaszać teksty o maksymalnej objętości 10 000 znaków bez spacji
w formie wydruku komputerowego. Dopuszczalna jest także forma komiksu – w tym przypadku minimum 4 strony.

Termin zgłoszeń upływa z dniem 29.02.2024 roku. Prace należy składać w bibliotece szkolnej.

Dokonując zgłoszenia, osoba zainteresowana zapewnia tym samym, że jest wyłącznym autorem zgłoszonej pracy, a jej prawa autorskie do ww. pracy nie są w żaden sposób ograniczone, oraz że w przypadku zgłoszenia roszczeń przez osoby trzecie
z tytułu naruszenia praw autorskich do organizatora, przejmie odpowiedzialność z tego tytułu.