Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego serdecznie zapraszają wszystkich członków SU,
reprezentantów klas pierwszych (przewodniczących, zastępców i skarbników) oraz wszystkie osoby
gotowe zaangażować się w pracę na rzecz szkoły w najbliższy wtorek tj. 21.09.2021 r. o godzinie
12:20 do biblioteki na pierwsze w tym roku szkolnym zebranie.