„Musimy znaleźć czas, aby zatrzymać się i podziękować ludziom, którzy zmieniają nasze życie”,
(John F. Kennedy)

Dzięki ofiarności Pana Dyrektora Tomasza Bizonia udało się zakupić następujące materiały dydaktyczne:

– 30 ATLASÓW HISTORYCZNYCH
– 15 KONSTYTUCJI RP z 2 kwietnia 1997 r.
– POCZET KRÓLÓW POLSKICH Z DYNASTII PIASTÓW, ANDEGAWENÓW i JAGIELLONÓW.

Mam nadzieję, że zakupione pomoce uatrakcyjnią lekcję historii i wiedzy
o społeczeństwie a tym samym przyczynią się do zwiększenia efektywności pracy osób korzystających z nich na lekcjach.
Przewodniczący Zespołu Przyrodniczo – Społecznych
Katarzyna Grobelny