17 grudnia, w słoneczne piątkowe przedpołudnie grupa spedytorów z klasy 3ts uczestniczyła w zajęciach praktycznych w Stacji Kontroli Pojazdów. Kolejny rok dzięki uprzejmości właściciela pana inż. Wita Ziółkowskiego uczniowie mieli możliwość przyjrzeć się z bliska pracy diagnosty oraz poznać przepisy prawa regulujące problematykę badań technicznych pojazdów samochodowych. Spedytorzy uczestniczyli w pełnej procedurze badania pojazdu. Poznali zasadę działania urządzeń i przyrządów diagnostycznych oraz metody dokonywania poszczególnych pomiarów.
Zajęcia były doskonałą okazją do poszerzenia wiadomości uczniów z zakresu diagnostyki oraz pozwoliły poznać praktyczne aspekty wykorzystania aparatury pomiarowo-diagnostycznej.
Tekst i zdjęcia: Aneta Skowron