W dniach – 27 i 28 kwietnia 2023 r. uczniowie klasy 1 bfn  naszego Centrum uczestniczyli w wyprawie, podczas której podróżowali po Kielecczyźnie.

Program dwudniowego wyjazdu był bardzo bogaty i oferował następujące wydarzenia edukacyjne:

  • wizytę w Oblęgorku oraz prelekcję o życiu i podróżach Henryka Sienkiewicza,
  • wykład na temat budownictwa drewnianego Kielecczyzny w skansenie w Tokarni,
  • wysłuchanie opowieści o zegarach w Jędrzejowie,
  • prelekcję o historii zamku w Chęcinach i hucie w Samsonowie,
  • spacer po średniowiecznej warownej miejscowości Szydłów.

Ponadto na trasie przejazdu uczniowie  podziwiali:  katedrę w Wiślicy, słoneczne widoki Gór Świętokrzyskich, gołoborza i klasztor na Świętym Krzyżu. Mieli także okazję na żywo obejrzeć pomnik przyrody – Dąb „Bartek”.

Opiekę nad uczestnikami wyprawy sprawowali: wychowawczyni klasy – A. Łokcik – Szczygieł  i organizator całego przedsięwzięcia K. Szczygieł.

 

tekst i foto –  A. Łokcik- Szczygieł i K. Szczygieł