W dniach od 11 do 13 maja 2022 r. uczniowie klasy III abn  naszego Centrum uczestniczyli w wyprawie dydaktyczno – naukowej, podczas której podróżowali szlakiem Renesansu.

Program 3- dniowego wyjazdu był bardzo bogaty – uczniowie uczestniczyli w kilku wydarzeniach edukacyjnych i wysłuchali:

  • prelekcji o życiu Jana Kochanowskiego,
  • wykładu na temat budownictwa drewnianego Lubelszczyzny i Powiśla w skansenie w Lublinie,
  • opowieści o podziemiach Sandomierza,
  • prelekcji o szlachcie polskiej i magnatach  zamku w Baranowie Sandomierskim i pałacu w Kozłówce,
  • opowieści o życiu w warownej miejscowości Szydłów.

Ponadto podziwiali śródmieście Lublina, słoneczne widoki Kazimierza Dolnego nad Wisłą, pływali po Wiśle  i wspaniale bawili się przy ognisku w Celejowie. Opiekę nad uczniami sprawowali: A. Łokcik – Szczygieł  i organizator całego przedsięwzięcia K. Szczygieł.

 

Tekst i foto –  K. Szczygieł