Wyniki naboru uzupełniającego na kusy zewnętrzne w 2022 r. znajdują się w zakładce projekt ACKZiU. Pozostałe osoby, które zgłosiły się do naboru uzupełniającego są na listach rezerwowych.

mentor projektu K. Szczygieł