UWAGA! W poniedziałek 30 maja 2022 r. w sekretariacie na warsztatach szkolnych w godzinach od 9:00 do 14:00 będą wydawane dyplomy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie oraz suplementy do dyplomu.