W dniu 28.05.2021, w godzinach od 9.00 do 14.00, w sekretariacie uczniowskim, wydawane będą Dyplomy  potwierdzające kwalifikacje zawodowe dla absolwentów technikum.
Należy stosować zasady bezpieczeństwa: zachować  odstęp 1,5m, dezynfekcja dłoni, maseczka założona na usta i nos, własny długopis.