Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie nawiązało współpracę z firmą Iscar, która  objęła nowo powstałą pracownie mechaniczna patronatem. W ramach współpracy szkoła nieodpłatnie otrzymała; katalogi narzędzi, plansze dydaktyczne oraz narzędzia do obróbki skrawaniem. Zarówno Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie dziękują firmie Iscar mając nadzieję na dalszą współpracę.