4.09.2023 roku uczniowie klas 3an, 4an i 5abn ( grupa mechaniczna) pod opieką M. Socha, M. Rusinek, A. Fic i M. Huczek gościli w firmie ISCAR w Katowicach.

W firmie ISCAR mieliśmy okazję zapoznać się z najnowocześniejszymi technologiami dotyczącymi produkcji narzędzi do obróbki skrawaniem.

Marcin Socha