Czas na warsztaty – tak należy podsumować trwające obecnie prace remontowe i modernizacyjne, które prowadzone są przez firmę AKCES BK Sp. z o. o. z Czechowic – Dziedzic.  Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu ogłoszonego przez Powiat Wadowicki, którego celem jest utworzenie pracowni ekonomiki transportu i pracowni maszyn i urządzeń CNC w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie w ramach projektu: „Andrychowskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego II”.

Oczywiście jest jeszcze dużo do zrobienia, ale jak stare porzekadło mówi: ” Nie od razu Kraków zbudowano!” – trochę cierpliwości.

 

zdjęcia : mentor projektu ACKZiU II – mgr inż. K. Szczygieł

tekst: AŁS