W styczniu, lutym i marcu uczniowie drugiej i trzeciej klasy w zawodzie Technik spedytor uczestniczyli w dwóch kursach wewnętrznych rozwijających ich kompetencje zawodowe:  „Obsługa programu do zarządzania działalnością transportową” oraz „Nowoczesny magazynier wraz z obsługą programu magazynowego i terminalu kodów kreskowych”. Zajęcia odbywały się w klimatyzowanych pracowniach wyposażonych w niezależne stanowiska komputerowe z oprogramowaniem branżowym oraz na modelowej hali magazynowej. Kursy pozwoliły na poszerzenie wiadomości i umiejętności zdobywanych w trakcie nauki w szkole na przedmiotach zawodowych. Zajęcia były doskonałą okazją do wykroczenia poza tradycyjne ramy kształcenia szkolnego i wprowadzenia uczniów w zagadnienia praktyczne związane z ich przyszłą pracą zawodową. Pozwoliły uczniom nabyć dodatkowe kompetencje niezbędne i często wymagane na współczesnym rynku pracy w branży TSL.

Tegoroczne edycje kursów były dopiero pierwszymi, w kolejnych latach uczniowie kolejnych klas również będą mieli okazję uczestniczyć w zajęciach.

Kurs „Obsługa programu do zarządzania działalnością transportową”

Zajęcia pozwoliły na podniesienie kompetencji w zakresie umiejętności wykorzystania narzędzi informatycznych w pracy spedytora. Uczestnicy kursu poznali różnorodne aplikacje wspomagające realizację zadań transportowych.

Uczniowie poszerzyli swoją wiedzę w zakresie:

 • mechanizmów funkcjonowania giełd transportowych,
 • zasad prowadzenia dokumentacji przewozowej i celnej,
 • rozwiązywania praktycznych zadań transportowo-spedycyjnych.

Uczniowie dzięki uczestnictwie w zajęciach kursowych nabyli umiejętności praktyczne m.in. w zakresie:

 • wykorzystania aplikacji do formowania ładunków i planowania załadunku,
 • obsługi programów do generowania i wypełniania dokumentacji przewozowej, m.in. listów przewozowych,
 • tworzenia etykiet transportowych oraz transportowych oznaczeń kodowych,
 • obsługi i konserwacji drukarki kodów i etykiet transportowych.

Kurs „Nowoczesny magazynier wraz z obsługą programu magazynowego i terminalu kodów kreskowych”

Zajęcia pozwoliły na podniesienie kompetencji w zakresie funkcjonowania nowoczesnej gospodarki magazynowej. Poznane w trakcie  kursu zagadnienia i umiejętności  pozwolą uczestnikom w przyszłości wykonywać  pracę  na stanowisku  magazyniera.

Uczniowie poszerzyli swoją wiedzę w zakresie:

 • organizacji gospodarki magazynowej, norm i przepisów w magazynach oraz zasad inwentaryzacji,
 • przyjmowania i wydawania zapasów wg zasad LIFO i FIFO,
 • rodzajów opakowań oraz oznakowania ładunków,
 • nowoczesnych technologii identyfikacji towarów kodami kreskowymi oraz RFiD.

Uczniowie dzięki uczestnictwie w zajęciach kursowych nabyli umiejętności praktyczne m.in. w zakresie:

 • sporządzania dokumentacji magazynowej oraz sprzedażowej w programie komputerowym,
 • prowadzenia analiz ABC i XYZ zapasów z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego,
 • dokonywania wyboru dostawcy oraz planowania potrzeb materiałowych,
 • formowania paletowych jednostek ładunkowych.