Dla uczczenia 200-lecia polskiego romantyzmu, biblioteka szkolna i nauczyciele j. polskiego  zorganizowali  konkursy:  wiedzy na temat tej epoki oraz plastyczny – na ilustrację lub okładkę do „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza.

W Konkursie Wiedzy o Romantyzmie Polskim zwyciężyła Emilia Mazgaj z kl.3en, na drugim miejscu uplasowała się Aleksandra Ogórek z 4f, a na trzecim – Michał Marczak z 3sn.

W Konkursie Plastycznym – w kategorii grafika komputerowa – pierwsze miejsce zdobyła praca Wojciecha Curzydło z 3fn, drugie – Aurelii Swakoń z 2bfn, trzecie – Oliwii Bakalarskiej z 1fn,
a wyróżnienie – Oliwii Korzonkiewicz.

W kategorii praca plastyczna wykonana ręcznie zwyciężyła Magdalena Napora z kl.1fn,  drugie miejsce zajęła Magdalena Skowron z 2bfn, a trzecie – Agnieszka Bizoń z kl. 2bfn.
Wyróżnione zostały także prace Justyny Kożuch z 2bfn oraz Zuzanny Bizoń z 1fn.

Zwycięzcy obu konkursów otrzymali nagrody ufundowane przez Radę Rodziców, które zostały im wręczone 12 kwietnia przez pana Dyrektora i członków jury.

Organizatorki serdecznie dziękują pani Agnieszce Pasternak-Fraś, nauczycielce plastyki i pani Agnieszce Perończyk- Adamek (przedmioty zawodowe w klasie reklamy) za zmobilizowanie uczniów do wzięcia udziału w konkursie. Pani A. Pasternak-Fraś uczestniczyła również w pracach jury.

Nagrodzone prace plastyczne obejrzeć  można w naszej galerii przy wejściu do szkoły.