Przypominamy, iż do dnia 7 lutego 2022 r. można dokonywać zmian złożonej deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego.

Po tym terminie nie ma już możliwości dokonywania w deklaracji zmian dotyczących wyboru przedmiotów i poziomu egzaminów (z wyjątkiem laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych oraz osób, o których mowa w sekcji 2.6. Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2022” obowiązującej w roku szkolnym 2021/2022).

W celu dokonania zmian w deklaracji maturalnej należy zgłosić się do sekretariatu uczniowskiego, do p. Joanny Hałat.