Już po raz trzeci zapraszamy uczniów klas pierwszych do udziału w konkursie rachunkowym „Rachmistrz Kotarbina”. 

Konkurs odbędzie się 12 marca 2024  w sali 59 o godzinie 8:50. 

Czekają na Was atrakcyjne nagrody – dla zwycięzcy bon zakupowy w kwocie 100 zł na zakupy w drogerii, dla wszystkich laureatów „Dzień Bez Pytania” oraz oceny celujące lub bardzo dobre z matematyki.

Proszę o zgłoszenia do konkursu do dnia 7 marca 2024 poprzez dziennik elektroniczny do Pani Anety Dąbrowskiej Grabiec. 

Regulamin konkursu poniżej. Zapraszamy!

 

Regulamin konkursu Rachmistrz Kotarbina

  1. Celem konkursu będzie wyłonienie najbardziej sprawnego rachunkowo Ucznia spośród klas I technikum. Konkurs będzie polegał na jak najszybszym, bezbłędnym wykonaniu obliczeń rachunkowych, bez użycia kalkulatora. Konkurs ma na celu popularyzowanie matematyki, kształtowanie umiejętności logicznego myślenia oraz umiejętność współzawodnictwa.
  2. Każda klasa I typuje trzech reprezentantów, tak aby mieć szansę na to, by ich  reprezentant wygrał. Jeśli klasa na matematyce jest podzielona na grupy, to wybiera reprezentantów tak, aby byli to uczniowie z jednej i z drugiej grupy. W nagrodę cała klasa, w której znajdzie się zwycięzca konkursu otrzyma dzień bez pytania. 

Przewodniczących klas proszę o przesłanie informacji, kto z ich klasy bierze udział w konkursie. Zgłoszenia proszę przesyłać na dzienniku do pani Anety Dąbrowskiej-Grabiec do dnia 7 marca 2024r.

  1. Na uczestników czekają nagrody, dla laureatów ocena cząstkowa  celująca z matematyki oraz dodatkowo wybrany „Dzień bez pytania”. Dla zwycięzcy oczywiście tytuł Rachmistrza Kotarbina 2024 roku oraz dodatkowo bon zakupowy na kwotę 100 zł do realizacji w drogerii.
  2. Termin konkursu to 12 marca 2024 godzina 08:50 sala 59.
  3. Organizatorem jest Aneta Dąbrowska-Grabiec.