4 września 2023r. CKZiU w Andrychowie było miejscem rozpoczęcia powiatowego roku szkolnego 2023/2024.

Pierwszy dzień w szkole co roku jest dużym wydarzeniem, szczególnie, ze witamy nowych uczniów klas pierwszych. W tym roku mieliśmy możliwość świętowania powiatowego roku szkolnego.

Pierwsza część odbyła się w kościele parafialnym św. Stanisława BM w Andrychowie, podczas mszy, którą celebrował biskup bielsko-żywiecki, Roman Pindel.

Inaugurację roku szkolnego w budynku szkoły rozpoczął pan dyrektor CKZiU, Tomasz Bizoń:

„Szanowni Państwo, Droga Młodzieży – jest dla nas wielką przyjemnością po raz kolejny gościć Państwa oraz społeczności szkolne reprezentujące nasze powiatowe szkoły i placówki. Inaugurujemy dziś nowy rok szkolny 2023_24 w szkołach Powiatu Wadowickiego. Każda inauguracja roku w naszych powiatowych szkołach jest inna i niepowtarzalna. Zmieniają się bowiem nauczyciele, dyrektorzy, zaproszeni goście, uczniowie, a nade wszystko zmieniają się nasze szkoły, ich nazwy, struktury, wyposażenie, baza.

Na tym jakże dynamicznie zmieniającym się i wymagającym rynku edukacyjnym zauważamy ustawiczny rozwój naszych szkół i placówek, co jest zasługą wszystkich tu obecnych zaproszonych gości i przedstawicieli wielu instytucji. Nie sposób także nie zauważyć tych licznych pozytywnych zmian wizerunkowych, które wytworzyły się w ostatnim roku szkolnym w naszych jednostkach. Za to partnerstwo, wyrozumiałość i klimat współpracy dziękuję w imieniu nie tylko własnym, ale i wszystkich dyrektorów szkół i placówek naszego powiatu. 
Witam wszystkich w szkole z ponad 75 letnią tradycją kształcenia zawodowego, witam w szkole cieszącej się uznaniem wśród społeczności lokalnej, w szkole której uczniowie uzyskują ponad 90% zdawalności w egzaminach zarówno maturalnych jak i zawodowych, witam w srebrnej od 3 lat szkole rankingu „Perspektyw”. Nasz CKZiU to ustawicznie zmieniająca się i modernizująca placówka dydaktyczna. To szkoła z wizją i planami na przyszłość.” 

Nasza szkoła gościła przedstawicieli Sejmu, Powiatu, Urzędu Marszałkowskiego, Kuratorium, dyrektorów szkół średnich Powiatu Wadowickiego oraz naszego partnera, Wyższej Szkoły Logistyki  w Poznaniu.

Podczas części artystycznej zaprezentowali się nasi utalentowani uczniowie, koło muzyczne pod kierownictwem pani Anny Młodzik-Gawryluk i koło teatralne “Mała Scena” prowadzone przez panie: Katarzynę Kocembę i Krystynę Pyzio.

Przedstawiciele Powiatu wręczyli uzdolnionym uczniom Stypendia Naukowe Rady Powiatu w  Wadowicach. Natomiast centralnym punktem wydarzenia było tradycyjne ślubowanie klas pierwszych i pasowanie na ucznia naszej szkoły. 

Na koniec uroczystości pan dyrektor, Tomasz Bizoń podziękował za wsparcie Powiatu i zwrócił się do uczniów klas pierwszych:

Droga Młodzieży,

pozwólcie że skieruję teraz kilka słów do naszych uczniów klas pierwszych tu obecnych jak i uczestniczących online w tym wydarzeniu. Wybraliście szkołę, szkołę swoich marzeń w której przez najbliższe 5 lat kształtować będziecie swoje umiejętności zawodowe, rozwijać pasje i zainteresowania. Wasza nowo zdobyta wiedza będzie stanowiła podwaliny pod przyszłe zawodowe sukcesy. Ale zapamiętajcie, że ta szkoła to także Wasza szkoła, którą sami możecie modelować przez własne inicjatywy i projekty. Jestem przekonany że starsze koleżanki i koledzy wiele Wam o tym wspominali. To także dla Was się zmieniamy.

Już na wiosnę 2024 ruszą prace budowlane przy nowym budynku łączącym szkołę z warsztatem. Powstaną tam nowe sale zawodowe, aula, pomieszczenia socjalne, plac manewrowy, nowe drogi dojazdowe i miejsca parkingowe. Będziecie zatem świadkami kolejnego przełomu w modernizacji naszej bazy kształcenia zawodowego.

Ale to wszystko dzięki otwartości na wyzwania i zaangażowaniu naszych nauczycieli, dzięki przychylności Zarządu Powiatu i Rady Powiatu w Wadowicach, pracowników Biura Projektów Edukacyjnych Starostwa oraz firm i instytucji. Dzięki podpisanym partnerstwom z Polską Izbą Gospodarczą Transportu i Spedycji w Warszawie oraz Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu. Dziękuję Państwu w imieniu całej szkolnej społeczności za zrozumienie naszych potrzeb pomoc i wsparcie.

Drodzy pierwszoklasiści!!

Naszą stałą od 20 lat tradycją jest uroczystość ślubowania klas pierwszych, to właśnie po niej stajecie się pełnoprawnymi członkami społeczności popularnego “KOTARBINA”. Pamiętajcie, iż ślubowanie to uroczysta publiczna deklaracja przestrzegania zasad i norm obowiązujących w Technikum nr 1 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Andrychowie. Bo jak powiedział nasz patron “ wychowawcy pragną ciągle tego samego: wychowywać ludzi na ludzi”.  Niech ta myśl naszego patrona będzie dla nas wyznacznikiem do podejmowania właściwych codziennych działań, kształtując postawy i ponadczasowe wartości, czego Wam Droga młodzieży i wszystkim w pracującym w sferze edukacji życzę.”

Podczas przemówienia zaprezentował gościom wizualizację powstającego w naszej szkole Branżowego Centrum Umiejętności:

W ostatniej części uroczystości nasi goście mogli zapoznać się z modelem kształcenia uczniów CKZiU na przykładzie zawodu technik spedytor, a uczniowie klas pierwszych odbyli pierwsze spotkanie z wychowawcami.

Pierwszy dzień nowego roku szkolnego to czas nowych początków i obietnica przyszłych osiągnięć. Razem z pasją, determinacją i wsparciem rodziców oraz nauczycieli, możemy osiągnąć wiele. Cieszymy się, że jesteśmy razem na tej edukacyjnej przygodzie! 

Powodzenia w roku szkolnym 2023/2024!

(ap)