9 grudnia 2023 r. na auli AWF w Krakowie delegacja z CKZiU w Andrychowie na czele z Panem Dyrektorem Tomaszem Bizoniem odebrała puchar oraz dyplom za zajęcie I miejsca w Małopolsce w kategorii promocji honorowego krwiodawstwa XX edycji etapu okręgowego Turnieju „Młoda Krew Ratuje Życie”.

Program w zakresie promowania i organizowania honorowego krwiodawstwa w środowisku młodzieżowym, skierowany jest do Szkół Ponadpodstawowych, Policealnych i Pomaturalnych oraz Uczelni Wyższych. Celem turnieju było zapoznanie młodzieży z ideą honorowego krwiodawstwa oraz zachęcenie młodzieży do honorowego oddawania krwi. Turniej corocznie ogłaszany jest przez Prezesa PCK w miesiącu wrześniu i trwa do czerwca roku następnego. Nasze Centrum zostało również docenione przez Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża otrzymując Medal 65 – lecia Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża w dowód uznania za bezinteresowne wspieranie działań w ramach rozwoju honorowego krwiodawstwa PCK. Nagrody odebrali nasi uczniowie: Anna Graca, Kamil Sprynca oraz Dominik Koniarz pod opieką Pani Katarzyny Kocemby. Galę Polskiego Czerwonego Krzyża z okazji 65 lat honorowego krwiodawstwa uświetnił Koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej w Nowym Sączu.

Z całego serca dziękujemy „Krewniakom Kotarbina” oraz koordynatorkom tych wszystkich działań, paniom Katarzynie Kocemba i Monice Górkiewicz, bez których nie byłoby tych wyróżnień.