Szkolne Koło Fotograficzne powstało we wrześniu 2009 roku i otrzymało nazwę SKF ZOOM. Od początku swojego istnienia skupia uczniów zainteresowanych fotografią, grafiką i multimediami. Prowadzącym jest Wojciech Stanek.  Wszystkich zainteresowanych zapraszam do kontaktu. w_stanek@ckziuandrychow.pl

Cele Szkolnego Koła Fotograficzno-Medialnego

 • rozwijanie zainteresowań sztuką fotograficzną oraz nabywanie i doskonalenie umiejętności fotografowania;
 • rozwijanie kreatywności oraz twórczości młodego człowieka;
 • nabycie umiejętności posługiwania się aparatem cyfrowym;
 • rozwijanie zainteresowań kulturą i pięknem własnego regionu;
 • zdobycie  wiadomości i umiejętności z zakresu, oprogramowania wykorzystywanego do fotografii cyfrowej oraz obróbki zdjęć;
 • wyrobienia smaku artystycznego, poczucia piękna i wrażliwości;
 • wspomaganie rozwoju indywidualnych talentów uczniów;
 • rozwijanie zainteresowań życiem społeczności szkolnej i środowiska lokalnego;
 • poznanie pojęć dotyczących fotografii, grafiki i multimediów;
 • wzbogacanie  poczucia spełniania ważnej roli w dokumentowaniu życia;
 • zdobycie  wiadomości i umiejętności z zakresu, oprogramowania wykorzystywanego do tworzenia i obróbki grafiki wektorowej oraz montażu wideo oraz składu tekstu;

Forma realizacji zajęć

 • warsztaty plenerowe i w szkolnym studio;
 • praca przy komputerze z dostępem do pełnego pakietu Adobe Creative Cloud
 •  wycieczki/wyjazdy na wystawy, targi, plenery…

Poniżej przykłady dwóch z wielu wspólnych przedsięwzięć

Wspólny wyjazd na Targi Foto Video Film do Łodzi

Wyjazd na Photomonth do Krakowa