Koło budowlane – to ma sens!

Od kilku lat w CKZiU działa prężnie koło budowlane, realizowane jako zajęcia pozalekcyjne. Spotkania nauczycieli przedmiotów budowlanych odbywają się  cyklicznie – raz, dwa razy w tygodniu i są skierowane zarówno do uczniów osiągających wysokie, jak i przeciętne wyniki w nauce.

Koło budowlane pozwala bowiem uczniom:

  • doskonalić umiejętności i uzupełnić wiedzę z poszczególnych przedmiotów budowlanych,
  • rozwijać zainteresowania poznawcze i naukowe,
  • uaktualniać wiedzę o budownictwie,
  • aktywizować różne metody uczenia się,
  • przygotować się do startu w olimpiadach i konkursach budowlanych.

Praca – nauka odbywa się w przyjaznej i miłej atmosferze, pozwala nawiązać koleżeńskie relacje z uczniami z różnych klas budowlanych, co niekiedy przekłada się na trwające latami przyjaźnie.

Zapraszamy do koła budowlanego!

mgr inż. Aleksandra  Łokcik – Szczygieł

mgr inż. Krzysztof Szczygieł

PS. Osiągnięcia budowlańców przygotowywanych przez Krzysztofa Szczygła.

.

…………………………………………………………………………………………………………………..

Remont kapitalny sali W10 – budowlańcy potrafią zaskoczyć!

Tuż przed feriami zimowymi  2022 zakończył się remont kapitalny sali W10 zlokalizowanej w warsztatach szkolnych. Uczniowie technikum budowlanego (klasa 3abn) wraz z wychowawcą i jednocześnie nauczycielem zajęć praktycznych wykonali kawał dobrej roboty:

  • naprawili powierzchnie ścian,
  • założyli listwy narożne,
  • wymalowali salę,
  • wyremontowali szafę i półki.

Zadbali także o estetykę pomieszczenia wykonując prace porządkowe.

Trzeba wspomnieć, że uczniowie chętnie pracowali  również w wolnym czasie, nie trzeba ich było zbytnio namawiać  –  ucząc się zawodu połączyli  przyjemne z pożytecznym.

Tekst i foto: A. Łokcik- Szczygieł i K. Szczygieł

.

…………………………………………………………………………………………………………………..

Graffiti budowlańców

Po kilku sesjach remontowo- modernizacyjnych na poligonie budowlanym, na jednej ze ścian powstało graffiti. Jego autorkami są nasze malarki kształcące się  w zawodzie: technik budownictwa  – Justyna Bizoń i Paulina Walaszek.

Dla wyjaśnienia:

„Graffiti to rysunek naścienny w przestrzeni publicznej tworzony najczęściej bez zezwolenia lub  rzadziej za zgodą właściciela malowanej powierzchni.”

Tematyka bywa różna,  nasze  autorki opracowały projekt nawiązujący do nauczanego zawodu. Sami oceńcie pomysł  i  jakość wykonania.

Budowlańcy też potrafią….

Tekst i zdjęcia K. Szczygieł