W ubiegłym roku szkolnym nasza szkoła brała udział w ogólnopolskim programie Złote Szkoły NBP. Jego ideą jest aktywizowanie nauczycieli i uczniów do podejmowania działań kształtujących kompetencje ekonomiczne.

W szkole, zawiązały się 2 drużyny nazywane Drużynami Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej. Opiekunami grup były pani M. Sipiora i pani A. Łokcik-Szczygieł oraz pani M. Majdak i pani A. Rup.
Aby otrzymać tytuł Złotej Szkoły NBP, drużyny musiały wykonać mnóstwo zadań wymyślonych przez organizatorów.  Przez cały okres trwania konkursu zdobywały niezbędną wiedzę do wykonania zadań, i odbyły szereg spotkań z ekspertami z różnych dziedzin.
Wszystko zostało opisane i udokumentowane.

Wisienką na torcie jest to, że
 Nasza szkoła otrzymała tytuł Złotej Szkoły NBP

Wszystkim uczniom biorącym udział w programie GRATULUJEMY i dziękujemy za ciężką pracę
i zaangażowanie.

Aneta Rup