Uwaga konkursy!!!

Przypominamy!

Przedstawicieli klas I i II, którzy reprezentują daną klasę w konkursie matematycznym Rachmistrz Kotarbina zapraszamy w poniedziałek 14 marca 2022 na godzinę 15:15 do sali 11.

W dniach 14- 20 marca organizujemy w naszej szkole Tydzień Matematyki w Kotarbinie!

Czekają na Was konkursy z nagrodami:

 • Rachmistrz Kotarbina – 14.03.2022
 • Kangur matematyczny – 17.03.2022
 • Konkurs matematyczno-plastyczny „Matematyka wokół nas”- rozstrzygnięcie konkursu 14.03.2022

 Szczegóły konkursów:

RACHMISTRZ KOTARBINA

Regulamin konkursu Rachmistrz Kotarbina

 1. Celem konkursu będzie wyłonienie najbardziej sprawnego rachunkowo Ucznia spośród klasy I i II technikum . Konkurs będzie polegał na jak najszybszym, bezbłędnym wykonaniu obliczeń rachunkowych, bez użycia kalkulatora. Konkurs ma na celu popularyzowanie matematyki, kształtowanie umiejętności logicznego myślenia oraz umiejętność współzawodnictwa.
 2. Każda klasa I i II typuje dwóch reprezentantów, tak aby mieć szansę na to, by ich reprezentant wygrał. Jeśli klasa na matematyce jest podzielona na grupy, to wybiera dwóch reprezentantów tak aby jeden był z pierwszej grupy, a drugi z drugiej grupy. W nagrodę cała klasa, w której znajdzie się zwycięzca konkursu  otrzyma dzień bez pytania.

Przewodniczących klas proszę o przesłanie informacji, kto z ich klasy bierze udział w konkursie. Zgłoszenia proszę przesyłać  na dzienniku do pani Anety Dąbrowskiej-Grabiec do dnia 10 marca 2022r.

 1. Na uczestników czeka słodki upominek, dla laureatów ocena cząstkowa  celująca z matematyki oraz dodatkowo wybrany „Dzień bez pytania”. Dla zwycięscy oczywiście  tytuł Rachmistrza Kotarbina 2022 roku.
 2. Termin konkursu to 14 marca 2022 godzina 15:15 sala 11.
 3. Organizatorem jest Aneta Dąbrowska-Grabiec.

 

KONKURS MATEMATYCZNO-PLASTYCZNY „Matematyka wokół nas”

Regulamin konkursu „Matematyka wokół nas”:

 1. Organizatorem konkursu jest pani Aneta Dąbrowska-Grabiec oraz pani Agnieszka Pasternak-Fraś.
 2. Konkurs polega na wykonaniu ilustracji w dowolnej technice wybranego zagadnienia matematycznego, które dostrzegacie w otaczającym świecie.

Temat konkursu można zinterpretować:

dosłownie np. poprzez ilustracje brył przestrzennych  przedstawiających budynki, fabryki, pojazdy, martwą naturę czy np.  poprzez zilustrowanie symetrii w otaczającym świecie;

metaforycznie interpretując  nieskończoność, punkt, prostą itp.

Każdą pracę należy zatytułować. Format pracy co najmniej A4.

 1. Konkurs jest dedykowany dla klas pierwszych technikum.

Celem jest popularyzacja matematyki wśród uczniów, umiejętność współzawodnictwa.

 1. Termin składania prac to 10 marca 2022.
 2. Osoby biorące udział w konkursie otrzymają ocenę bardzo dobrą cząstkowe z plastyki oraz matematyki, laureaci otrzymają w nagrodę „Dzień bez pytania”.  Najciekawsze prace będzie można zobaczyć w szkolnej galerii.
 3. Oceniania będzie wartość merytoryczna pracy, estetyka pracy konkursowej, kreatywność. zgodność z tematem, spójność ilustracji z jej tytułem.
 4. Rozstrzygnięcie konkursu w dniu 14 marca 2022 r.

 

Zapraszamy!