Uwaga konkurs!!!

W dniach 13-20 marca organizujemy w naszej szkole Tydzień Matematyki w Kotarbinie!

Czekają na Was konkursy z nagrodami:

Rachmistrz Kotarbina – 15.03.2023

Kangur matematyczny – 16.03.2023

Konkurs matematyczno-plastyczny „Matematyka w przestrzeni”- rozstrzygnięcie konkursu 20.03.2023

Szczegóły poniżej:

RACHMISTRZ KOTARBINA

Regulamin konkursu

  1. Celem konkursu będzie wyłonienie najbardziej sprawnego rachunkowo Ucznia spośród klas I technikum . Konkurs będzie polegał na jak najszybszym, bezbłędnym wykonaniu obliczeń rachunkowych, bez użycia kalkulatora. Konkurs ma na celu popularyzowanie matematyki, kształtowanie umiejętności logicznego myślenia oraz umiejętność współzawodnictwa.
  2. Każda klasa I typuje trzech reprezentantów, tak aby mieć szansę na to, by ich  reprezentant wygrał. Jeśli klasa na matematyce jest podzielona na grupy, to wybiera reprezentantów tak, aby byli to uczniowie z jednej i z drugiej grupy. W nagrodę cała klasa, w której znajdzie się zwycięzca konkursu otrzyma dzień bez pytania. 

Przewodniczących klas proszę o przesłanie informacji, kto z ich klasy bierze udział w konkursie.

Zgłoszenia proszę przesyłać  na dzienniku do pani Anety Dąbrowskiej-Grabiec do dnia 10 marca 2023r. 

  1. Na uczestników czekają nagrody, dla laureatów  ocena cząstkowa  celująca z matematyki oraz dodatkowo wybrany „Dzień bez pytania”. Dla zwycięzcy oczywiście  tytuł Rachmistrza Kotarbina 2023 roku. 
  2. Termin konkursu to 16 marca 2023 godzina 14:20 sala 11.
  3. Organizatorem jest Aneta Dąbrowska-Grabiec.

KONKURS MATEMATYCZNO-PLASTYCZNY. Matematyka w przestrzeni.

Regulamin konkursu

1. Organizatorem konkursu jest pani Aneta Dąbrowska-Grabiec oraz pani Agnieszka Pasternak-Fraś.

2. Konkurs polega na wykonaniu bryły matematyzującej otaczającą nas rzeczywistość.

Temat konkursu należy zinterpretować dosłownie np. poprzez wykonanie brył przestrzennych przedstawiających budynki, fabryki, pojazdy, martwą naturę. Przykładowe bryły to sześcian, prostopadłościan, graniastosłup prawidłowy trójkątny, graniastosłup prawidłowy czworokątny, ostrosłup prawidłowy czworokątny, ostrosłup prawidłowy trójkątny, walec, stożek. Każdą pracę należy zatytułować.

3. Konkurs jest dedykowany dla klas pierwszych technikum. Celem jest popularyzacja matematyki wśród uczniów, umiejętność współzawodnictwa.

4. Termin składania prac to 10 marca 2023. 

5. Osoby biorące udział w konkursie otrzymają ocenę bardzo dobrą cząstkowe z plastyki oraz matematyki,  laureaci otrzymają w nagrodę „Dzień bez pytania”.  Najciekawsze prace będzie można zobaczyć w szkolnej galerii.

6. Oceniania będzie estetyka pracy konkursowej, wielkość im większa bryła tym lepiej, kreatywność. 

7. Rozstrzygnięcie  konkursu w dniu 20 marca 2023 r.

Zapraszamy do udziału!